Čerpací stanice, ilustrační foto (GAS SHELL) autor: PixaBay / Licence: CC0 Creative Commons

ČR – Česká obchodní inspekce provedla porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí roku 2016 a 2017. Z výsledků sledování vyplývá, že se kvalita pohonných hmot v letošním 1. pololetí oproti stejnému období roku 2016 mírně zlepšila. Jedná se dokonce o historicky nejlepší výsledek za prvních šest měsíců každého roku od doby, kdy ČOI pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky, tj. za posledních 15 let.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila výsledky kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2016 a 2017.

Z níže uvedených tabulek vyplývá, že jakost pohonných hmot se v 1. pololetí roku 2017 oproti 1. pololetí roku 2016 mírně zlepšila, a to z 1,4% na 1,3%. Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u automobilových benzinů z 0,6% na 1,9%. Pokles nevyhovujících vzorků z 2,0% na 1,1% byl zaznamenán u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty a u Etanolu E 85 bylo zjištěno zlepšení z 25,0% na 20,0%.

Úspěch v podnikání díky Google G Suite

Vzhledem k vývoji na trhu došlo k poklesu míst, kde je možné odebírat vzorky směsného paliva a FAME z důvodu novely zákona o spotřební dani a tím došlo k výraznému omezení prodeje těchto pohonných hmot.

Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky CNG (0,0) a LPG pro pohon (0,0).

Zdroj: ČOI,

Redakce „ZE“

Komentáře