Na preventivní akci na D8 neude chybět ani otočný kamion. Autor: Besip

Ústecký kraj – Krajské ředitelství POLICIE ČR Ústeckého kraje, dálniční oddělení Řehlovice, pořádá ve spolupráci s oddělením BESIP – Ministerstva dopravy ČR a Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje pořádá 19. září od 09.00 do 15.00 hodin na dálnici D8 na 78 kilometru ve směru Ústí n. L. – státní hranice s Německem na odpočívadle čerpací stanice MOL 7. ročník dopravně preventivní akce „DEN PRO KAMIONY.“

Preventivní akce bude opět zaměřena na dodržování používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování povinností vyplývajících pro řidiče z mezinárodních dohod (Nařízení Rady ES č. 561/2006 a Nařízení EU č. 165/2014) a dodržování povinností při přepravě nebezpečných nákladů (ADR).

Vybraní řidiči, nejen kamionové a autobusové dopravy, budou mít možnost vyzkoušet si otočný simulátor kamionu, který je opět po roce v ČR a byl poskytnut německým DVR – German Road Safety Council, dále brýle simulující požití alkoholu nebo návykových látek a únavy, proběhne preventivní kontrola stavu a vybavenosti autolékárniček, řidiči i celá posádka si budou moci vyzkoušet poskytnutí první pomoci. Přítomni budou mj. i pracovníci Státního odborného dozoru Odboru dopravy a silničního hodpodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje a odborníci z POLICIE ČR, kteří budou k dispozici pro odborné konzultace a dotazy řidičů.

Akce se rovněž zúčastní příslušníci z německé LKW Kontrollgruppe – PD DRESDEN. Informuje o tom koordinátor severočeského BESIPu Honza Pechout.

PSALI JSME: PREVENCE TAK TROCHU JINAK startuje i v letošním roce v Mostě

Autor: Honza Vraný

 

 

 

Komentáře