Ilustrační snímek řidiče. Autor: redakce

Benešovsko – Zaměřuje se na alkohol za volantem a svou formou a pojetím je určen především mládeži, začínajícím řidičům a řidičům ve věku do 30 let. Bude hojně využíván, zejména při preventivních přednáškách ve školách, na větších prezentačních akcích, ale i na internetu.

Mladík stojí na skále, pod ním hluboká propast. V ruce drží láhev s alkoholem. Bilancuje, neví jak dál. Je zoufalý, přemýšlí, co udělá. Hlavou mu létají smutné vzpomínky. Vidí svou dívku, kterou tak miloval. Vzpomíná na to, jak byli se svými přáteli na bowlingu. Všichni se dobře bavili, popíjeli přitom alkohol. On pak přesto sedl za volant, aby svou dívku odvezl domů. Tam už se ale bohužel nikdy nevrátila… To jsou ústřední scény zbrusu nového hudebního videoklipu, který vznikl ve spolupráci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, města Benešov a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Autorskou skladbu k němu poskytla kapela Czech It, skupina mladých hudebníků z Týnce nad Sázavou. Financován byl z dotačních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Problematika dopravních nehod, obzvláště těch pod vlivem alkoholu, popřípadě jiných návykových látek, je v současné době bohužel stále aktuální. Jen za loňský rok zjistili policisté v České republice alkohol u řidiče při každé 23. nehodě. Řada z nich přitom končí fatálně, úmrtím řidiče, spolujezdce, anebo někoho z osádky dalšího vozidla. Nezanedbatelné procento z nich mají přitom na svědomí řidiči do 30 let, kteří ještě nemají s řízením takové zkušenosti. A právě na tuto cílovou skupinu se nový videoklip zaměřuje. Je ze života mladých lidí, zachycuje situace, které jsou naprosto reálné i s jejich možnými reálnými následky. Má poutavou formou motivovat řidiče k tomu, aby za volant pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek v žádném případě nesedali a zároveň je i jejich případné spolujezdce upozornit na možná rizika. Pokud řidič v takovém stavu někoho usmrtí anebo mu způsobí újmu na zdraví, spáchá trestný čin, čeká ho trest, neustálý pocit viny, často provázený beznadějí a v krajním případě i samotou, nehledě na možné sociální dopady. Změní tak život nejen sobě, ale i spoustě dalších lidí. Nikdy už to nebude takové jako před nehodou.

Tento videoklip je svým způsobem nadčasový, bude mít široké využití. Prezentovat ho budou policisté v rámci svých preventivních programů, na nejrůznějších preventivně informačních akcích a dalších vhodných příležitostech. K užívání ho ale poskytnou i svým kolegům z ostatních krajů i dalším subjektům tak, aby se osvěta touto formou co nejvíce rozšířila. Klip dostanou k dispozici také zástupci „Bezpečných měst“ Středočeského kraje, kteří ho budou moci používat při svých preventivních aktivitách. Počítá se také s tím, že se bude objevovat například i na obrazovkách ve vybraných restauračních zařízeních, nesoucích nálepku „Bezpečný podnik“, v některých čekárnách zdravotnických zařízení, apod. K dispozici volně ke zhlédnutí bude též na novém facebookovém profilu Policie ČR, anebo na YouTube.

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že počty dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu každoročně klesají. Jedná se ale o ty případy, kdy je u viníka zjištěna nižší hladina promile. Oproti tomu ale bohužel dochází k nárůstu těch nehod, při kterých jsou viníci pod výrazným vlivem alkoholu, tj. vyšším než jedno promile, anebo jsou výrazně intoxikováni omamnými a psychotropními látkami. A právě zejména mladí řidiči si často neuvědomují, že přítomnost těchto látek v organismu je pro policisty snadno zjistitelná. Situaci tedy nelze podceňovat. Na místě je proto přiměřená represe, ale také prevence, v rámci které a pro kterou vznikl i zmíněný videoklip. V neposlední řadě je také třeba, aby se všichni účastníci silničního provozu k sobě chovali ohleduplně a zabránili tak zbytečnému maření životů.
Tento videoklip byl oficiálně představen ve středu dne 7. června 2017 v Benešově. Akce se zúčastnila celá řada hostů z řad integrovaného záchranného systému, zástupci města Benešov, některých benešovských škol i dalších subjektů. Videoklip slavnostně pokřtili ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. Václav Kučera společně se starostou města Benešov Petrem Hostkem. Tato akce byla záměrně načasována na začátek letní sezóny, kdy obzvláště mladí lidé vyrážejí velmi často za zábavou a stávají se tak potenciálně rizikovou skupinou v dopravě.

PSALI JSME TAKÉ: VIDEO: Devátý ročník Dne záchranářů patřil na lounském výstavišti hlavně dětem

Autor: redakce

Komentáře