Policejní opatření při památce zesnulých. Foto: PČR

Olomoucko – Policie České republiky v souvislosti s uctěním „Památky zesnulých“ uskutečnila na celém území Olomouckého kraje bezpečnostní opatření, a to jak na úseku BESIP, tak i k předcházení páchání majetkové trestné činnosti na místních hřbitovech a v jejich okolí.

Preventivní dopravně bezpečnostní akce byla zaměřená zejména na kontrolu dodržování předepsané rychlosti jízdy motorových vozidel, způsobu jízdy vozidel, dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technického stavu motorových vozidel, kontrolu dokladů předepsaných pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona. Upozorňujeme řidiče, aby důsledně dodržovali veškerá pravidla bezpečné jízdy a přizpůsobili způsob i rychlost dopravní situaci.

Do této akce bylo nasazeno 112 policistů, kteří zastavili a zkontrolovali celkem 1210 vozidel. Z daného počtu se přestupku dopustilo 154 řidičů. Bloková pokuta byla udělena ve 149 případech v celkové částce 57 100 Kč. U 5 případů policisté přestupce oznámili správnímu orgánu. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 19 řidičů. Ve špatném technickém stavu mělo vozidlo 32 řidičů. 29 řidičů nebylo za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem. U 3 řidičů bylo zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou.

Hlídky Policie České republiky též vykonávaly preventivní činnost na parkovištích u hřbitovů a na hřbitovech v souvislosti se zvýšeným pohybem občanů, kteří došli uctívat „Památku zesnulých“. Zvýšený počet lidí láká a dává příležitost zlodějům, kteří se zaměřují na cenné věci zanechané na viditelném místě v interiéru motorových vozidel zaparkovaných na parkovištích a v okolí hřbitovů.

Policisté osobně informovali občany o tom, aby byli obezřetní a ve svých vozidlech nenechávali nic, co by mohlo vést zloděje ke krádeži. Stejně tak hlídky policistů informovaly o tom, jak je důležité nenechávat si své osobní věci, jako jsou kabelky, batohy a tašky volně položené poblíž náhrobků. Tohoto okamžiku pak může využít zloděj a věci jim odcizit přímo za zády, v momentě kdy se věnují třeba zapalování svíček nebo úpravě hrobu.

Autor: T/R

ZprávyExtra

Komentáře