Bohemia Energy navázala spolupráci s charitativní organizací Pink Crocodile School, darovala ji 1.mil.korun. Zdroj: Hanka Novotná | bohemiaenergy.cz

Praha – Společnost Bohemia Energy navázala spolupráci s  charitativní organizací Pink Crocodile School, která se zaměřuje na podporu dětí s těžkým kombinovaným postižením a sluchovým postižením. Darovací šek ve výši 1 000 000 Kč převzala v rámci vánoční besídky Dagmar Herrmannová, zakladatelka a ředitelka Pink Crocodile School. Finanční příspěvek je určen na rozšíření stávajícího vzdělávacího a terapeutického centra v Praze pro více dětí a o respitní a paliativní péči.

Víme, že děti naši pomoc potřebují. Zejména ty, které jsou jakýmkoli způsobem znevýhodněné. I tyto děti mají právo na vzdělání a kvalitní plnohodnotný život. Proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s Pink Crocodile School a podpořit jejich skvělý záměr – rozšířit unikátní školu, jejíž součástí bude i dětský hospic,“ říká Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy.


ZAUJALO NÁS: 2. mezinárodní veletrh inovací nábytku v Číně trhal rekordy


Pink Crocodile School pomáhá dětem s velmi těžkým postižením překonat nepřízeň osudu. Svým konceptem vzdělávání a integračními projekty, které zapojují děti a jejich rodiny do společnosti, nejen rozvíjí schopnosti, ale především výrazně zlepšuje kvalitu jejich života. „Finanční prostředky jsou pro rozšíření kapacity centra pro více dětí a nové služby zásadní. Proto si velmi vážíme partnerství s Bohemia Energy, které je pro nás velkým přínosem,“ uvádí Dagmar Herrmannová, zakladatelka a ředitelka Pink Crocodile School. Unikátní vzdělávací centrum a dětský hospic pro děti s těžkým kombinovaným postižením plánuje organizace otevřít v roce 2018.

Bohemia Energy podporuje organizace, které jsou z hlediska své činnosti pro společnost nepostradatelné a zásadním způsobem pomáhají zejména dětem. Patří mezi ně například organizace Život dětem, Černí koně, Česká asociace streetwork a nově také Pink Crocodile School.

Hana Novotná
(bohemiaenergy.cz)

-red.

Komentáře