Centrum technických studií VŠTE v Táboře opustili první strojaři. Autor: redakce

Tábor – Centrum technických studií VŠTE v Táboře, které bylo otevřeno v září 2014, má prvních osm absolventů bakalářského programu strojírenství. Další posluchači z tohoto premiérového ročníku budou své závěrečné práce obhajovat na podzim.

„Potvrzuje to, že záměr studovat plnohodnotně obor strojírenství nejen na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické, ale i v jejím táborském centru, je plně životaschopný,“ říká Marcela Gausová, administrátorka centra. Společný základ studia se přitom částečně liší. Zatímco v jihočeské metropoli se obor zaměřuje především na konstrukční a procesní inženýrství, v Táboře je hlavní odbornou náplní strojírenská technologie. V původní podobě ji škola nabízela jako užší specializaci na progresivní materiály v automobilovém průmyslu, ale od toho se nakonec ustoupilo.

„Ukázalo se, že zaměstnavatelé od absolventů bakalářského studia strojírenství požadují širší záběr znalostí a vědomostí, než pouze progresivní materiály, Jako profesně orientovaná polytechnika jsme na to přirozeně reagovali,“ vysvětluje Marcela Gausová.
Ta za výhody vysokoškolského studia techniky v Táboře pokládá větší univerzálnost strojírenské technologie, což dává absolventům dobré předpoklady pro uplatnění v praxi. „Při menším počtu studentů ve skupinách i na přednáškách, je mnohem intenzivnější kontakt s pedagogem. Není ani výjimkou vytváření řešitelských týmů napříč ročníky. To vše se pak pozitivně odráží na studijních výsledcích a na vysokém procentu zapojení našich studentů v různých soutěžích,“ doplnila.
Centrum technických studií VŠTE v Táboře do čtvrtého akademického roku vstoupí se zhruba pěti desítkami posluchačů. „Během tří let se podařilo vytvořit kvalitní prosperující studijní vysokoškolské centrum. Do budoucna chceme mít v Táboře nejen větší počet strojařů, ale máme zájem nabídnout zde i jiné obory jako stavitelství, dopravu, logistiku, po jejichž absolventech je na Táborsku mezi podniky poptávka,“ uvedl Marek Vochozka, rektor VŠTE.

Centrum má zázemí v areálu Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře s nadstandardně vybavenými laboratořemi kontroly a měření, vlastností materiálů, CNC techniky, automatizace a robotiky nebo strojních dílen. To přesně odpovídá potřebám praktických činností při studiu strojírenské technologie. V areálu průmyslovky vznikl i malý kampus provozně oddělený od střední školy, kde vysokoškoláci najdou kvalitní ubytování, celodenní stravování a klidové zóny, sportoviště i třeba parkoviště.
Na Táborsku, které je významným průmyslovým centrem Jihočeského kraje s řadou strojírenských firem, tak vzniklo perspektivní akademické pracoviště, jehož absolventi nemají problémy s dalším uplatněním.

Českobudějovickou VŠTE, na níž působí na 4500 studentů, letos dokončilo celkem 340 posluchačů, které na přelomu srpna a září čekají bakalářské nebo magisterské promoce.

Otevřený dopis Asociace jazykových škol ministrovi školství: Skutečně chcete konec levných učitelů?

Autor: Honza Vraný

Komentáře