Tomáš Seidl předává v Brně cenu CzechTourism Jaroslavu Hofmannovi. Autor: Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press CTP, z. s.,

Brno – V průběhu populárních veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour, které dnes končí, byly na brněnském výstavišti předány Ceny Novinářské soutěže Czech Travel Press CTP 2017. Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu je uděluje za výrazná autorská díla, která podporují rozvoj cestovního ruchu.

V kategorii BAROKO V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU porota vyzdvihla monotématické číslo nazvané České baroko s články a fotografiemi RNDr. Jaroslava Hofmanna, které pro své vydání v únoru 2017 připravil časopis Země světa. Druhé místo porota přisoudila článku Dobříš je sídlo Colloredo-Mansfeldů od roku 1630 – text a video Marta Svobodová a foto Edita Volková, uveřejněném na webech www.czechtravelpress.cz a www.horydoly.cz.

Čestné ocenění za Sérii článků o českých a moravských městech v příloze Víkend Deníku Právo obdrželi Věnceslava a Jovan Dezortovi.

V kategorii DOVOLENÁ NA SLOVENSKU – DOBRÝ NÁPAD se na 1. místě umístil článek Slovenská čínská zeď z přílohy MF Dnes Víkend autorky Kláry Kubíčkové.

Na 2. místě uspěl článek Kdy jste byli na Slovensku naposled? od autora Miroslava Navary, který otiskl web Turistika.cz.

3. místo získala autorka Marta Svobodová za článek Piešťany – historické i moderní lázně na www.czechtravelpress.cz, www.horydoly.cz a YouTube.com (s využitím fotografií Wikimedia Commons).

Na setkání v Brně připomněl předseda poroty Ing. Petr Tiefenböck také soutěžní kategorii PRAHA TURISTICKÁ, jejíž výsledky byly vyhlášeny 28. prosince 2017.

1. místo získal Lukáš Hron za článek Ve stínu Pražského hradu, který otiskl časopis Víkend DNES, supplement deníku MF DNES.

Časopis Citylife, supplement deníku MF DNES, zařadil článek Vinohrady s textem Marty Fenclové a fotografiemi Michala Sváčka, který byl ohodnocen 2. místem.

Historie pražských zahrad je název rozhlasového pořadu, který na stanici Český rozhlas Plus odvysílal David Hertl. Porota ho odměnila 3. místem. Posluchači se mohou kdykoliv do pořadu zaposlouchat prostřednictvím .<<

Čestným uznáním porota ocenila článek Divoká Šárka: kousek přírody v Praze, jehož autorkou je Martina Oplatková. Byl otištěn v časopise Víkend, supplement deníku Právo.

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press předala i CENU JAROSLAVA HOLOUBKA ZA OSOBITÉ ZPRACOVÁNÍ. Vyznamenala autorský počin Kláry Kubíčkové, nazvaný Co jsme neviděli v Nízkých Tatrách. Jedná se o vlastní blog autorky Dítě v batohu (v upravené podobě posléze vyšlo na dalších místech internetu).


ZAUJALO NÁS: FIKCE nebo PRAVDA?! Sdružením odborových organizací Sokolovské uhelné podporuje místo zaměstnanců prof. Drahoše


Oceněným novinářům v Brně blahopřáli členové poroty RNDr. Tomáš Seidl z agentury CzechTourism, Ing. Klára Badinková ze Zahraničního zastoupení cestovního ruchu Slovenské republiky – Ministerstvo dopravy a výstavby, Ing. Petr Tiefenböck a Mgr. Jakub Turek za Czech Travel Press a další hosté.


MEDIÁLNÍ PARTNER


Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu
Czech Travel Press CTP, z. s.,

(red.)

Komentáře