Ilustrační foto. Redakce

Hradec Králové- Česká obchodní inspekce Královohradeckého a Pardubického kraje uskutečnila na konci měsíce září mimořádnou kontrolu v 18 provozovnách obchodní sítě a restauračních zařízení. Více než 40 % z nich nedodrželo zákony.  

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uskutečnila ve spolupráci s regionálním Celním úřadem společnou kontrolní akci, která měla za cíl prověření nabízených služeb a obchodní sítě, včetně provozoven veřejného stravování měst Hronov, Police nad Metují a městyse Velké Poříčí. Tato mimořádná kontrola měla charakter větší dozorové akce, které se za ČOI zúčastnilo celkem 14 inspektorů ČOI.

Inspektoři provedli celkem 18 kontrol v maloobchodních prodejnách a v restauračních provozovnách. V osmi kontrolovaných subjektech bylo zjištěno porušení právních předpisů (40,4%). Jednalo se především o porušení zákona č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy například ve 2 provozovnách bylo zjištěno 129 kusů padělků v celkové hodnotě originálů 143 940 Kč nebo obchodníci neoznačili řádně zboží výrobcem nebo dovozcem nebo řádné neinformovali o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace.

Dále pak došlo k porušení zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI, kdy prodejci použili v obchodním styku úředně neověřené váhy. Na tyto neověřené digitální váhy byl inspektory ČOI vydán zákaz používání měřidla až do doby zjednání nápravy.

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje při této kontrolní akci také zakázala (podle zákona č. 64/86 Sb., o ČOI) prodej výrobků na 9 druhů výrobků v celkové hodnotě 2 270 Kč.

Inspektoři uložili za porušení právních předpisů opatření ve formě 4 příkazů na místě v hodnotě 4 000 Kč.  Se 4 kontrolovanými osobami bude zahájeno správní řízení v pravomoci ČOI.

t/r

Komentáře