Ilustrační foto. Redakce

Praha –  Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje nebezpečné výrobky v tuzemské obchodní síti. Tentokrát zjistila, že je v nabídce na trhu LED žárovka, která představuje pro spotřebitele riziko úrazu elektrickým proudem. 

Česká obchodní inspekce objevila, že na českém trhu je v nabídce LED žárovka s označením LEXI LED E27, Warm white, AC 207-253 V/18W, E27-5050-108, která představuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko.

Inspektoři zjistili, že tento výrobek nevyhověl bezpečnostním požadavkům Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (NV č. 17/2003 Sb.). Laboratorní ověření prokázalo, že při zkouškách prováděných dle postupů ČSN EN 62560 daný vzorek nesplnil požadavky na ochranu před dotykem živých částí, na elektrickou pevnost a na povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti. Díky těmto nesplněným požadavkům může dojít při běžné manipulaci s žárovkou k úrazu elektrickým proudem. Dále žárovka nesplnila požadavky na značení.

 

Česká obchodní inspekce vydala opatření ve formě zákazu dodávání výrobku na trh a stažení  z obchodní sítě. Veškeré dostupné doklady a informace o výrobku byly předány kontaktnímu bodu na MPO ke zveřejnění v databázi RAPEX. 

Identifikační údaje výrobku:

Výrobce:  LEXI Trade s.r.o., Vyšehrad 188/19, Troubsko, 66441

Dovozce: – 

Země původu:  –

Značka na výrobku: LEXI LED 

Označení na obalu: LEXI LED E27, Warm white, AC 207-253 V/18W, E27-5050-108

Označení na výrob.: LEXI LED E27, Warm white, AC 207-253 V/18W

t/r

redakce

Sdílejte

BEZ KOMENTÁŘE