Ilustrační foto. Redakce

Ústí nad Labem –  S příchodem zimy se zvyšuje zájem spotřebitelů o nákup palivového dřeva. Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila u jednoho takového prodejce kontrolu a zjistila, že obchodník nedodržel deklarované množství prodávaného palivového dřeva, což ve finančním vyjádření činilo rozdíl 550 Kč. 

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila na konci měsíce října kontrolu dodržování zákona o ochraně spotřebitele a povinností hospodářských subjektů, které nabízejí a prodávají dřevo a dřevařské výrobky. Inspektoři v rolích spotřebitelů si u prodejce objednali palivové dřevo. Provedením kontrolního přeměření zjistili, že množství objednaného dřeva 6 m3 bylo ve skutečnosti dodáno pouze 5,5 m3.

Podnikatel tak nedodržel deklarované množství dřeva, a to o 0,5 m3 v neprospěch spotřebitele, což ve finančním vyjádření při ceně 1100 Kč/m3 činí rozdíl 550 Kč. Podnikatel v den kontroly informoval spotřebitele, že má narovnáno 6m3 a dřevo bude stát 6 600 Kč.

Po dodání dřeva bylo řidičem požadováno a na dokladu o zakoupení napsána částka 7 590 Kč, tj. o 990 Kč více, než cena sdělená po telefonu v okamžiku uzavírání objednávky. Částka uvedená do telefonu při uzavírání objednávky byla bez DPH, ale tuto informaci podnikatel nesdělil. Cena tedy nebyla konečná a nebyla platná v okamžiku nabídky.

Inspektoři ČOI klasifikovali uvedené nedostatky jako porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a kontrolované osobě uložili sankci ve formě pokuty na místě ve výši 5 000 Kč.

t/r 

Komentáře