České ekologické zemědělství roste! Ilustrační foto. Autor: Hyperia s.r.o.

Česko – Ministerstvo zemědělství každoročně vydává různé ročenky. A mezi nimi je i ta, která se důkladně věnuje stavu a vývoji ekologického zemědělství a produkce biopotravin v České republice. Koncem ledna 2018 vyšla ročenka, která informuje, jak na tom české ekologické zemědělství bylo během roku 2016. A o dobré zprávy není nouze.

Rok 2016 se nesl ve znamení velkého rozvoje

Ročenka Ministerstva zemědělství, která nese název Ekologické zemědělství v České republice, hned v úvodu informuje své čtenáře o tom, že rok 2016 byl z pohledu ekologického zemědělství rokem dalšího významného rozvoje. Ke konci roku 2016 totiž hospodařilo ekologickým způsobem již více než 4 200 zemědělců, a to na celkové výměře přes 506 tisíc hektarů.

Celková výměra používaná pro produkci ekologického zemědělství dělala ke konci roku 2016 již více než 12% podíl na celkové výměře zemědělské půdy v ČR. A rok 2016 zaznamenal také největší meziroční nárůst ekologicky obhospodařovaných ploch od roku 2011.

Stejně dobrý byl i vývoj počtu výrobců biopotravin, jichž bylo ke konci roku 2016 registrováno na Ministerstvu zemědělství již 607. A to představuje dokonce nejdynamičtější nárůst od roku 2009. Jedna průměrná česká ekofarma měla v roce 2016 celých 119 hektarů. To znamená, že máme třetí největší ekofarmy v celé Evropské unii.

Rozvoj byl zaznamenán i u zákazníků

Ani čeští zákazníci v roce 2016 nezaháleli. V České republice se každoročně zvyšuje částka, kterou Češi za biopotraviny utratí. A v roce 2016 rostla také nejintenzivněji za poslední roky. Ovšem i přes tento růst zůstáváme stále relativně daleko za evropským průměrem.

Jen pro srovnání: průměrně utracená částka na obyvatele v ČR za biopotraviny v roce 2016 činila 213 Kč, kdežto v EU to bylo okolo 1400 Kč. A proto nikoho nepřekvapí, že podíl biopotravin dosáhl v Česku na pouhých 0,81 %, zato v Unii tento podíl již přesahuje 6 %.

Podle prováděných průzkumů je jedním z hlavních důvodů fakt, že Češi ekologickému zemědělství příliš nevěří. A dalším důvodem je samozřejmě cena bio produktů. I když je nutné uznat, že například Lidl nebo Tesco nabízejí bio produkty čím dál častěji v tzv. akčních nabídkách. Tedy i za přijatelnější ceny.

Kde kupujeme bio nejvíce?

Podle ročenky Ministerstva zemědělství jsme v roce 2016 nakoupili nejvíce biopotravin v maloobchodních řetězcích, poměrně hodně i v těch drogistických. Dále v prodejnách zdravé výživy. No a v posledních letech se zvyšuje prodej biopotravin přímo z farem anebo přes e-shopy.

Celkový obrat obchodu s českými biopotravinami dělal v roce 2016 zhruba 3,73 miliardy Kč. Z toho čeští spotřebitelé za ně utratili přibližně 2,25 miliardy Kč, zbývající biopotraviny šly na vývoz, většinou do států EU. Ovšem počátkem roku 2018 se začaly české biopotraviny vozit například i do Mongolska.

Češi si poměrně již zvykli nakupovat i bio materiály, které jsou určeny pro spotřebu. Například textil z bio bavlny, nábytek z bio ratanu a mnoho dalšího. Důkazem mohou být nabídky různých řetězců zaměřených na módu či bydlení. Například Pepco, které se řadí mezi ty vůbec nejlevnější, přijde občas s odvážnou, ale cenově zajímavou nabídkou bio věcí.

Co nejčastěji kupujeme v biokvalitě?

Ano, jsou to již tradiční produkty pro děti, tedy přesnídávky, výživy, sušenky. Ale pak je to i káva, čaj, dále mléko a mléčné výrobky, ovšem i čerstvé ovoce a zelenina. A čím dál více dáváme přednost českým bio výrobkům. Objem biopotravin, které přivezli na český trh ze zahraničí distributoři a maloobchodní řetězce, se oproti předchozím letům snížil. Nyní tvoří okolo 39 %.

Jak pomáhá Ministerstvo zemědělství?

Ministerstvo zemědělství, jak to potvrzuje i ve zmíněné ročence, jednak pořádá různé kampaně, jednak ekologické zemědělství dotuje prostřednictvím několika dotačních programů v rámci národních dotací. Podporuje ale i nestátní neziskové organizace činné v propagaci a rozvoji tohoto sektoru.

Základní strategie postupu v podpoře ekologického zemědělství najdeme v dokumentu s názvem Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020. A jaké jsou tu stanoveny strategické cíle? Najdeme zde následující:

●        zvýšení ekonomické životaschopnosti ekofarem,

●        zvýšení podílu domácích biopotravin na trhu a jejich spotřeby,

●        zvýšení povědomí spotřebitelů o vysoké kvalitě biopotravin a o přínosech ekologického zemědělství pro životní prostředí a welfare zvířat,

●        zvýšení využití poznatků výzkumu a inovací v praxi,

Zavedení nových kontrolních systémů i kampaní snad zvýší důvěryhodnost

Přestože je důvěryhodnost českého ekologického zemědělství na vzestupu, stále je na čem pracovat. I proto byly v roce 2016 do kontroly pravidel ekologické produkce zapojeny další dozorové orgány státní správy.

Konkrétně jde o Státní veterinární správu a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Ministerstvo plánuje i další osvětové a informační akce, cílené zejména na mladou generaci. A od těchto kroků si slibuje navýšení důvěry spotřebitelů v certifikaci bio výrobků, tedy „těchto mimořádně kvalitních potravin respektujících přírodní zákonitosti“.

(red.)

Komentáře