Mapa: Země, které se zúčastnily operací Silver Axe I a II. Zdroj: ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

Světlík (Českokrumlovsko) – V součinnosti Europolu a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) proběhla pod názvem Silver Axe II úspěšná akce, během níž se kompetentním orgánům v 16 členských zemích EU podařilo zajistit 122 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidů. Akce byla rozšířeným pokračováním Silver Axe I, která ve spolupráci sedmi členských zemí EU proběhla v roce 2015.

Mapa: Země, které se zúčastnily operací Silver Axe I a II. Zdroj: ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

Tato mezinárodní operace, během níž zkontrolovaly kompetentní orgány více než 940 zásilek přípravků na ochranu rostlin, proběhla v hlavních námořních přístavech, letištích a suchozemských hranicích Belgie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Polska, Rumunska, Švédska, Slovenské republiky, Slovinska, Španělska, Velké Británie a Nizozemska. Tato opakující se iniciativa je zaměřena na rostoucí hrozbu výroby nepovolených přípravků na ochranu rostlin, dovoz a jejich prodej na území EU, dále na porušování práv duševního vlastnictví jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva.

Velmi důležitá pro úspěch akce byla také spolupráce se soukromým sektorem a dalšími evropskými a mezinárodními orgány jako např. CropLife International, European Crop Protection Association (ECPA, Evropská asociace pro ochranu rostlin), Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE) a FAO.

„Tato operace opět demonstruje, že usilovná koordinovaná práce představuje klíčový prvek pro úspěšný zásah proti kriminálním činům těch, kteří v honbě za snadno získanými penězi ohrožují zdraví a bezpečnost našich občanů. Europol bude i nadále podporovat spolupráci donucovacích orgánů činných v trestním řízení se zástupci průmyslu zabývajícího se ochranou rostlin. Přispění Europolu založené na výměně informací a zpracování dat nepochybně v budoucnu usnadní další akce tohoto druhu,“ uvedl Wil van Gemert, zástupce výkonného ředitele pro operace Europolu.

ČTĚTE TAKÉ: V březnu minulého roku řešili kriminalisté otřesný případ týrání skotu na Pelhřimovsku

Autor/Zdroj:
Eliška Princová,
ccpa.cz

Redakce „ZE

 

Komentáře