Na snímku Josef Zickler na cestách po regionech. Zdroj: Josef Zickler | radnaroda.cz, official

Česko – Představte si, že je v obci kde žijete jedna samoobslužná prodejna a Vy máte berle, chodítko nebo dokonce jste upoután na invalidní vozík. Přesto, že jinak jste ve všech ohledech relativně samostatný, tak si bez cizí pomoci prostě nenakoupíte. Takže buď před obchodem zemřete hlady, nebo Vám někdo musí nakoupit.

Jezdím po regionech a komunikuji s lidmi, mám větší a větší dojem, že Ti ostatní kandidáti do Senátu z mého obvodu mluví s jinými lidmi než já. To je samé blahopřání, oslavy a sliby jak všechno zajistí. Jeden úžasný projekt střídá ještě úžasnější, prostě vše podle hesla „Pozitivní volební kampaň nadevše„.
Já osobně se budu raději dál motat v tom bahně skutečného života, který dovede pro každého z nás být dost krutý a bezcitný. Mám z řešení skutečných problémů lepší pocit. Vím, že to prostě není jen kampaň pro kampaň.

Malý příklad ze života. 

Když jsem to slyšel poprvé, nevěnoval jsem tomuto podnětu dostatek pozornosti a teď to přišlo podruhé. Všimli jste si někdy, jak jsou úzké uličky mezi regály ve většině lokálních samoobslužných vietnamských obchodech ? Teď si představte, že je v obci jen jedna jediná taková samoobslužná prodejna a Vy máte berle, chodítko nebo dokonce jste upoután na invalidní vozík. Přesto, že jinak jste ve všech ohledech relativně samostatný, tak si bez cizí pomoci prostě nenakoupíte. Takže buď před obchodem zemřete hlady, nebo Vám někdo musí nakoupit.

Opět slyším hlasy, jak konstatují:Proč se o to stará, když chce do Senátu a senátor má přeci jiné úkoly.“

Omyl přatelé. Tento problém není ani lokální ani malicherný. Pro seniory, pro nemocné, pro maminku s kočárkem, nebo pro osoby po úrazech s omezeneou mobilitou je to neřešitelná věc.
Jádro problému, je ovšem v tom, že zatím není vyhláška, která by tuto věc konkrétně řešila.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb č.398/2009 Sb. řeší  v článku 1.1.6. , že u pokladny a přepážky musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm a dle článku 1.1.4. zjistíte, že minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm × 1500 mm.


ČTĚTE TAKÉ: Hnutí Řád národa-Vlastenecká unie: Dotace z EU jsou výnosný byznys
Dotace z EU jsou výnosný byznys. Namísto dorovnávání kvality života našich občanů na úroveň vyspělých zemí EU slouží k budování „Potěmkinových vesnic“. 

Toť vše. Stavební úřad nebo krajská hygiena, také nedisponuje žádnou závaznou právní normou.

Pro jistotu jsem ještě oslovil odborné konzultanty z organizace NIPI , kteří též konstatovali, že se jaksi opomnělo zakotvit řešení do vyhlášky.

Až se tedy budete příště prodírat mezi regály obchodu, zkuste si představit, že jste odkázáni třeba jen na chodítko nebo berle. Vozík ten rovnou vypusťte ze své fantazie, to prostě nedáte.
A teď jsou tedy dvě možnosti. Iniciovat změnu vyhlášky a řešit problém nemalé skupiny občanů, kam můžeme zítra patřit i my, nebo se na tyto lidi chápavě usmívat, fotit se s nimi a slibovat splnění megalomanských plánů. Někteří lidé ve své politické sebestřednosti zapomínají na to, že spokojený život, jako celek, je složen z maličkostí, jako je třeba dobrý pocit z toho, že jste ještě pořád soběstačný. Myslím, že iniciování takových legislativních nedostatků, pro lepší osobní život občana, je sakra důležitá činnost senátora.

Josef Zickler, radnaroda.cz *
(red.)

Komentáře