HRADEC KRÁLOVÉ / Společná kontrolní akce České obchodní inspekce, Krajské veterinární správy a Krajské hygienické stanice, proběhla v pátek 20. února v horských střediscích Špindlerův Mlýn, Jánské Lázně, Černý Důl a Pec pod Sněžkou.

Inspekce kontrolovala restaurace v rámci zimní rekreační sezony v oblasti zvýšeného turistického ruchu. Celkem inspekce provedla 20 kontrol, porušení bylo zjištěno u 16 kontrolovaných restaurací.

„V šesti provozovnách veřejného stravování se společné kontroly zúčastnili pracovníci KHZ, z toho v pěti případech zaznamenali porušení předpisů, které mají ve své dozorové kompetenci. V deseti provozovnách se společné kontroly zúčastnili pracovníci KVS, kteří zjistili porušení dozorovaných předpisů v pěti provozovnách“ sdělil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

„Inspektoři České obchodní inspekce, inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického, prověřili v rámci svých dozorových kompetencí dodržování zákona na ochranu spotřebitele. Z 20 kontrolovaných subjektů zjistili porušení zákona v 9 případech (tj. 45%) – jednalo se především o nedodržení deklarované míry u prodávaných nápojů, neseznámení spotřebitele s platnou cenou za nabízené pokrmy a nápoje, dále také používání neověřených měřidel. V šesti případech uložila ČOI za porušení předpisů sankci na místě, ve třech případech bude zahájeno správní řízení“ dodal Jiří Fröhlich.

Sdílejte

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ