Policie ČR, ilustrační foto. Autor: archiv redakce Události112.cz / J.B.

Ostravsko – Policejní komisař sdělil podezření pro trestný čin ohrožování výchovy dítěte 38leté ženě a 42letému muži. Ačkoliv již byli rozsudkem odsouzeni pro obdobný trestný čin, neměli zajistit absolvování povinné výuky dětí. V prvních měsících školního roku (od září do poloviny prosince 2017) neměly tři děti (včetně „prvňáčka“) absolvovat řádnou výuku v základní škole a zameškat desítky hodin.

Celkem se jednalo u tří sourozenců o víc jak 310 neomluvených vyučovacích hodin. Čtvrté patnáctileté dítě v jednom ze zářijových týdnů zameškalo 17 vyučovacích hodin.

Podezřelí tak mohli ohrozit vývoj dětí tím, že jim měli umožnit vést zahálčivý způsob života a závažným způsobem tak porušit svou povinnost o ně pečovat. Pokračovat v protiprávním jednání měli delší dobu a čin spáchat opětovně. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.

Podezřelým nyní hrozí další trest odnětí svobody, aktuálně až na pět let. O obdobných případech, kdy se měli rodiče dopouštět předmětného protiprávního jednání i přes fakt, že již byli odsouzeni, jsem Vás informovala i v loňském roce. Níže kurzívou obdobné skutku (původní TZ, aktuální k termínu zveřejnění).

Původní TZ – prosinec 2017

V uplynulých měsících jsme informovali o matkách, podezřelých z trestných činů ohrožování výchovy dítěte, které již byly odsouzeny pro obdobné protiprávní jednání. Mezi tyto případy náleží i ten dnes popisovaný…

Sdělení podezření pro přečin ohrožování výchovy dítěte si vyslechla 38letá matka 11leté žákyně. Žena byla přitom v roce 2016 již odsouzena pro předmětný trestný čin, přičemž jí soud uložil trest odnětí svobody podmíněně se zkušební dobou, která má skončit v první půli roku 2018. I přes tuto skutečnost neměla žena učinit opatření směřující k zajištění docházky dcery do základní školy. Dítě tak mělo bez řádné omluvy zameškat celkem 124 vyučovacích hodin. Žákyně neměla školu navštěvovat v období posledních týdnů září do poloviny listopadu 2017. U dcery tak mohla matka vyvolat nebezpečí vzniku nežádoucích sklonů a osvojení si laxního přístupu k plnění povinností základní školní docházky a závažným způsobem tak mohla porušit svou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

Vzhledem k faktu, že mohla čin spáchat opětovně a po delší dobu, hrozí jí nyní další trest, konkrétně trest odnětí svobody až na pět let.

Původní TZ – závěr října 2017

Zhruba před měsícem jsme informovali o matce, podezřelé z trestného činu ohrožování výchovy dítěte. Tři děti měly neomluveně absentovat ve školách víc jak 850 hodin (původní TZ níže).

Ostravská policejní komisařka zahájila trestní stíhání další matky pro trestný čin ohrožování výchovy dítěte. Ženě tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let. I tato matka nyní vykonává již uložený trest odnětí svobody (pro jinou trestnou činnost).

Šestatřicetiletá žena je podezřelá, že neučinila adekvátní opatření k zajištění pravidelné školní docházky a přípravy na vyučování své 14leté dcery. Žákyně tak absentovala (bez řádné omluvy) v období zhruba čtvrt roku (od dubna do června 2017) víc jak 270 hodin. U dcery tak mohla matka vyvolat nebezpečí morálního úpadku a osvojení si benevolentního přístupu k plnění povinností základní školní docházky a závažným způsobem tak mohla porušit svou povinnost pečovat o osobu mladší osmnácti let, přičemž měla v protiprávním jednání pokračovat po delší dobu.

„Do věznice…- původní TZ – závěr září 2017“

Ve výkonu trestu nyní dlí 31letá matka. Policejní komisař zahájil trestní stíhání ženy pro trestné činy ohrožování výchovy dítěte a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Žena je podezřelá, že neučinila adekvátní opatření k zajištění pravidelné školní docházky a přípravy na vyučování svých tří dětí. Potomci ve věku od 10 do 15 let měli v období tří měsíců (zhruba v době od 27. 3. 2017 do 29. 6. 2017) vykázat celkem neomluvenou absenci v základních ostravských školách v rozsahu víc jak 850 hodin. Spolu s absencí měli nezletilí vykázat i nedostatečný prospěch. Žena je tak podezřelá, že mohla u dětí vyvolat nebezpečí morálního úpadku a osvojení si benevolentního přístupu k plnění povinností základní školní docházky a závažným způsobem porušit svou povinnost pečovat o osoby mladší osmnácti let.

Protiprávního jednání se měla dopustit i přesto, že byla opakovaně odsouzena za přečiny ohrožování výchovy dítěte, uložené tresty obecně prospěšných prací nevykonala. Posledním trestem byl trest odnětí svobody, a ačkoliv si měla převzít informaci k nástupu výkonu trestu, uvedené neměla akceptovat a do věznice byla eskortována policisty po soudem stanovené lhůtě. Vzhledem k výše popsanému, je nyní žena podezřelá také z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Dětem měla též umožnit vést zahálčivý život, porušovat svou povinnost vyplývající z rodičovské odpovědnosti, čin spáchat opakovaně. Ženě, aktuálně vykonávající trest odnětí svobody, nyní hrozí trest další v délce až 5 let.

Tento článek, je redakcí vydán bez korekce a redakčních úprav, v plném znění, dle sdělení tiskové mluvčí Policie ČR.

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková,
Policie ČR
(-red.)

Komentáře