Policie ČR, ilustrační foto. Autor: archiv redakce Udalosti112.cz / J.B.

Třebíč – V sobotu 17. února v nočních hodinách se v Třebíči uskutečnilo mimořádné policejní opatření, jehož hlavním cílem bylo provést kontrolu zábavních podniků a míst, která jsou hojně navštěvována mládeží a kde je velká pravděpodobnost užívání alkoholu a dalších omamných a psychotropních látek osobami, které jsou mladší osmnácti let.

Do akce byli zapojeni také pracovníci orgánů státní správy a samosprávy. Bezpečnostní opatření reagovalo na opakované problémy, které se vyskytují v souvislosti s chováním návštěvníků klubu v centru města, kdy velmi často dochází v okolí k přestupkům na úseku veřejného pořádku ze strany osob, které jsou pod vlivem alkoholu a které se dopouštějí protiprávního jednání. Na chování těchto osob opakovaně upozorňovali také obyvatelé města, kteří bydlí v okolí.

Kontrolní akce byla realizována po společné instruktáží všech zúčastněných a začala krátce před třiadvacátou hodinou v zábavním klubu v Třebíči na Karlově Náměstí. Akce se zúčastnilo celkem dvaadvacet policïstů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,  příslušníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina, příslušníci Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, pracovníci  České obchodní inspekce, pracovnice odboru Obecního živnostenského úřadu Třebíč a strážníci Městské policie Třebíč. Policisté se  zaměřili především na kontrolu dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret a nelegálních drog. Profesionální hasiči, pracovníci obecního živnostenského úřadu, české obchodní inspekce a celní správy prováděli kontrolní činnost po svoji linii.

Během akce policisté nezjistili žádné porušení zákonů – nebylo zjištěno podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let ani žádné jiné protiprávní jednání. Uvnitř klubu na podlaze v blízkosti barového pultu policisté nalezli sáček s pěti tabletami, ke kterým se nikdo z návštěvníků nehlásil. Sáček s obsahem tablet policisté zajistili  a bude podroben dalšímu zkoumání pro podezření, že by se mohlo jednat o psychotropní nebo omamnou látku. Policisté do akce nasadili také policejního psovoda se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání drog, který prohlédl v klubu zázemí šaten s negativním výsledkem.


ČTĚTE TAKÉ: Policisté na Mostecku zadrželi řidičku pod vlivem drog, bez řidičáku a navíc v autě vezla malé dítě


Ze strany všech ostatních kontrolních orgánů bylo zjištěno porušení zákonů – porušení zákona o spotřební dani, porušení proti zákonu o požární ochraně, porušení proti zákonu na ochranu spotřebitele a porušení proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tyto kontrolní orgány budou řešit zjištěná porušení zákonů ve své věcné kompetenci ve správním řízení. Příslušníkům celní správy pomohli policisté při zajišťování alkoholu uvnitř klubu.

JUDr. Dana Čírtková,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

(red.)

BEZ KOMENTÁŘE