Darování vánočních hvězd seniorům. Foto: PČR OL

Olomouc – Více než dvě stovky vánočních hvězd darovali tento čtvrtek policisté za celé Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje seniorům v domovech pro seniory ve Chválkovicích, Dolní Sukolomi, Postřelmově a v Pavlovicích u Přerova. Smyslem akce bylo především potěšit občany v těchto zařízeních v předvánočním čase darovanou květinou, která nadcházející vánoční svátky symbolizuje.

Při této příležitosti měli senioři rovněž možnost podiskutovat s policisty nejen o svých každodenních starostech i radostech, ale také získat odpověď na otázky týkající se jejich osobní bezpečnosti a prevence před kriminalitou. Nakonec si všichni vzájemně popřáli příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce.

Tato ušlechtilá tradice byla odstartována již v loňském roce, kdy policisté obdarovávali vánočními hvězdami občany v domovech pro seniory ve Šternberku a v obci Pavlovice u Přerova. Akce se setkala se velkým úspěchem, neboť mnohdy osamělé klienty, kteří zde tráví i celé vánoční svátky, kytička zahřála u srdce. Výjimkou nebyly ani uroněné slzy dojetí.

Darování vánočních hvězd nebylo však to jediné, čím Policie ČR mohla přispět na dobrou věc. Již samotným nákupem květin se policisté i občanští zaměstnanci Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zapojili do charitativní sbírky, která je určena na pomoc nemocným dětem v boji s leukémií, které se léčí na hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Sbírku od roku 2014 každoročně organizuje nadace Šance a již několik let se do ní zapojují také policisté a občanští zaměstnanci v Olomouckém kraji. Zakoupené květiny si pak mohli ponechat nebo měli příležitost je dále věnovat právě seniorům ve vytypovaných zařízeních. V letošním roce se nákupem vánočních hvězd podařilo získat částku bezmála 50 tisíc korun. Tyto peníze budou tak jako v předchozích letech využity na humanizaci hematoonkologického oddělení, na sociální pomoc rodinám či na financování rekondičních pobytů malých pacientů po léčbě.

-tr

zprávyExtra

Komentáře