Josef Zickler Předseda ŘN-VU, official

Praha – Týdeník HORIZONT položil , tak jako dalším politikům jejiž strany oficielně oznamily účast v podzimních Parlamentních volbách, předsedovi  politického hnutí Řád národa – Vlastenecká unie Josefu Zicklerovi tři otázky.

Zde jsou odpovědi předsedy konzervativních vlastenců Zicklera:

1) Jaké řešení nabízí vaše strana k tomu, aby se do Evropy nehrnulo tolik uprchlíků, aby se to dalo zastavit? Co proto hodlá udělat, pokud v parlamentu uspěje – zmiňte, prosím, jen to, co je ve vašich silách?

Před formulací této otázky musím smeknout, mám na mysli hlavně její poslední část:

„Co je ve vašich silách“. Nepopustím tedy uzdu fantazii, jako někteří moji političtí  kolegové, kdy jejich vize nejsou technicky ani fakticky bez složitých legislativních změn možné a nejsou tedy realizovatelné v krátkém časovém úseku. Ztrácejí proto svůj reálný efekt pro dnešní hektickou dobu a stávají se tak pouze populistickými hesly. U mě je vrchol populismu a prázdnoty, bez jakéhokoliv náznaku samotného řešení, heslo:  „Ne islámu, ne teroristům. “ To snad chceme všichni, ale co dál nám tím chtěl autor sdělit? Pouze konstatoval, co je přáním snad každého normálního občana.

Za nás je hlavním a zásadním řešením dnešní doby politická vůle k samotnému striktnímu řešení a postoji.

Politická garnitura si musí uvědomit, čí zájmy chrání a podle toho nastavit  pravidla, ze kterých nebude tendenčně alibisticky uhýbat před zájmy EU nebo finančními zájmy různých skupin. Pravidla jsou jednoduchá. Nepřipouštět žádnou diskusi o povinnosti přijímat uprchlíky. Absolutně vynechat ze slovníku válečný, politický nebo ekonomický uprchlík a na všechny hledět stejným metrem. Stanovit taková pravidla, která budou jednotná pro všechny. Bez výjimky zakázat činnost veškerých organizací a programů, které mají sloužit k začleňování uprchlíků do naší země. Neposkytovat žádné sociální, ekonomické nebo společenské výhody těmto osobám.

 A zásadní pravidlo: „Chceš-li žít u nás, tedy mluv naším jazykem, cti naše pravidla a zákony. A především pracuj, my tě živit nebudeme.“ Pokud bude politická vůle k těmto pravidlům a především k jejich striktnímu vymáhání,  budeme i nadále neoblíbenou destinací  pro příživníky. Vlastních máme už dost.

Druhou věcí, která je realizovatelná, a to i za cenu navýšení státního rozpočtu, je zřízení speciálních složek pohraniční policie. Pokud přijde vlna migrantů, můžeme jí očekávat z Německa. V okamžiku, kdy Merkelová vůči migrantům přitvrdí, začnou si vybírat oblasti jiné, pro ně s podobnými výhodami. Termín „výhoda“ zahrnuje i hůře připravené na jejich represi za nedodržování pravidel.

PŘEDSEDA ŘN-VU ZICKLER ŘÍKÁ : Ignorace je nejlepší adekvátní odpověď

Moderní pohraniční policie využívající systém technického sledování hranic, spojený s využitím výjezdových skupin je řešení, které nám nemůže nikdo zakazovat. Již v dnešní době by byl tento způsob jedním z nejefektivnějších preventivních  opatření. To jsou kroky, které jsou realizovatelné pouze přístupem a odpovědností lidí – politiků – občanů této země. Pokud jsou vůbec ještě takoví politici.

2) Lubomír Zaorálek loni na konferenci prohlásil: „Muslimská společenství jsou a budou důležitou součástí evropských společností.“ To považují lidé za nesmysl, a to i z historického hlediska. Názor většiny je, že naše kultury jsou naprosto neslučitelné. Islám je vzhledem ke své ideologii nekompatibilní s evropskou společností, stejně jako například křesťanství se Saudskou Arábií. Proč by tady měla být snaha ho k nám etablovat? Na jakých základech, z jakých důvodů?

O tom co a kdo bude součástí evropských společností, doufám, nerozhodne občan Zaorálek a jemu podobní, ale sami lidé tvořící tato společenství. Musíme trvat na tom, aby naše společnost, zakázala praktikování všech náboženství, která jsou fundamentalistickými skupinami zneužívána proti zájmům společnosti a občanů. A světe div se, v naší vlasti je to opět  pouze o politické vůli. Třeba právě takových pánů Zaorálků.

Máme zde totiž doslova kladivo na jakoukoli formu zneužívaní náboženství. Pouze chybí politická vůle tento právní instrument vzít v potaz. Důvodem ignorace je určitě i to, že zákon je v jurisdikci (k tomuto zákonu zcela nekompetentního) Ministerstva Kultury. To si s ním zřejmě neumí poradit nebo snad dokonce ani nechce?

Chceme prosadit, aby Zákon č.  3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech přešel s okamžitou platností do kompetence Ministerstva Vnitra. Pro současný stav evropské společnosti a dění uvnitř ní, je tato zákonná norma důležitým garantem klidného života občanů naší vlasti.

Hnutí Řád národa Vlastenecká unie se zúčastní voleb

Není tedy nutné dlouhodobě vymýšlet a schvalovat něco nového. V České republice máme od roku 2002 právní normu, kterou nám dnes může závidět celá rozumná Evropa. Samozřejmě pro část EU je tato norma přímo trnem v oku, ale to nám nebrání ji použít.

Posuďte sami: 

Zákon č.3/2002 Sb. kdy § 5 tohoto zákona říká mimo jiné:

Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,
b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,
d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,
e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání, nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo………..atd.

3) V případě, že jste pro, poskytovat azyl uprchlíkům a časem by opravdu došlo k tomu, stejně jako v Německu, že se budou hledat rodiny, které je přijmou pod svá křídla, jste připraveni jít občanům vzorem a vzít si do domu také některou z muslimských rodin (jednu, dvě)?

ŽE BY RASISTICKÝ STAROSTA, ANEB S JINÝM NÁZOREM MI SEM NELEZ, ZICKLERE!

Moje odpověď vyplývá z výše uvedeného…

Nikoho si domů brát nebudu a pokud občané přijmou odpovědnost za budoucnost nejen svou vlastní,ale i svých dětí, nic takového u nás nenastane.

Volby nesmí vyhrávat peníze pro peníze, ale lidé pro lidi !

Autor / Zdroj:
Josef Zickler.
– předseda
Řád národa – Vlastenecká unie

Redakce „ZE

Komentáře