Exekuce, ilustrační foto: Autor: archiv redakce / #ZpravyExtra.cz

Česko – Některé inkasní agentury jsou schopnéudělat téměř cokoliv, aby vymohly od dlužníka peníze. Nebojí se vzbudit dojem,že pokud dluh ihned nezaplatíte, navštíví vás v krátké době exekutor. Přitomčasto vymáhají více, než na kolik mají podle zákona právo. Jaké triky používajía na co si dát pozor?

Spotřebiteléi podnikatelé se mohou dostat do situace, že nevrátí půjčené peníze včas svýmvěřitelům. Buď na zaplacení dluhu zapomněli, nebo v současnosti nemajíprostředky na splacení. Věřitelé zpravidla své pohledávky nevymáhají sami. Dluhy,které jsou po splatnosti více než několik měsíců, předávají k vymáháníspecializovaným společnostem, tedy inkasním agenturám. Věřitel agenturu buďvymáháním pohledávky pověří, nebo jí pohledávku postoupí. Souhlas dlužníka k tomunepotřebuje. „Pokud dostanete dopis od inkasní agentury, vyžádejte si od nípotvrzení o tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele.Úhrada dluhu nesprávnému subjektu totiž nezbavuje dlužníka povinnosti splnitzávazek svému věřiteli,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního odděleníspotřebitelské organizace dTest.

Vymahači mají povinnost prokázat existenci pohledávky a její jednotlivé složky. Inkasní agentury kromě jistiny požadují úroky z prodlení, smluvní pokuty nebo náklady na vymáhání a poplatky za administraci pohledávky. Nejvyšší soud ČR přitom již dříve rozhodl, že náklady vymahačů nelze zahrnout do náhrady škody, takže na ně věřitel nemá nárok. Dlužník by si měl vždy v klidu ověřit, co zaplatit musí a na co už inkasní agentura nárok nemá.

Zaúčelem efektivního vymáhání pohledávky se inkasní agentury často pohybují nahraně zákona. Hlavním prostředkem nátlaku bývá neustálé obtěžovánítelefonickými hovory a zasílání elektronických i písemných upomínek. Cílem jedlužníka vystrašit, aby bez přemýšlení jakoukoliv pohledávku bezodkladněuhradil. Dopisy mají často vzbudit dojem, že o věci rozhoduje soud nebo penízejiž vymáhá exekutor. „K pověření soudního exekutora vedením exekuce zákonvyžaduje existenci vykonatelného exekučního titulu, kterým je napříkladrozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, výkaz nedoplatků nebo notářský zápisse svolením k vykonatelnosti. Rozsudek a platební rozkaz vydává soud, rozhodčínález rozhodce, výkaz nedoplatků zdravotní pojišťovna a notářský zápis sesvolením k vykonatelnosti sepisují dlužník a věřitel u notáře,“ vyjmenovává LukášZelený.

Inkasníagentury jsou si vědomy toho, že jim zákon nepřiznává žádná zvláštní oprávnění.Ke vstupu do obydlí jsou oprávněni pouze exekutoři nebo soudní vykonavatelépodle pravidel předem daných zákonem. „V případě, že by se pracovník inkasníagentury pokusil vstoupit do vašeho obydlí nebo vás fyzicky napadl,doporučujeme ihned kontaktovat Policii ČR na tísňové lince,“ doporučuje LukášZelený.

Poradnaspotřebitelské organizace dTest se často setkává s dopisy, které dlužníkůmzasílají inkasní společnosti. Na první pohled se některé upomínky tváří jakorozhodnutí soudu. Obsahují spisovou značku, hlavičku a dokonce i odůvodnění.Tučným a velkým písmem jsou zvýrazněna slova rozhodnutí a platební rozkaz. Ažpři podrobném přečtení se lze dozvědět, že se inkasní společnost rozhodla ke zpracovánínávrhu soudu na vydání platebního rozkazu. „Zachovejte si chladnou hlavu,všechny dokumenty si důkladně prostudujte, s inkasní agenturou komunikujte apřípadně se poraďte s odborníkem,“ uzavírá Lukáš Zelený.

ZAJÍMAVOSTI Z REGIONU

Přišlavám výzva k uhrazení pohledávky a nejste si jistí, jestli zaplatit, nebo ne? Poradit se můžete s právními poradci dTestu na poradenské lince 299 149 009,která je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.

Kristýna Kuncová,
dTest, (red.)

Komentáře