Politické hnutí Řád národa. Autor: radnaroda.cz

Praha – Veřejné prohlášení politického hnutí Řád národa – Vlastenecká unie a Veteránů ozbrojených sil a bezpečnostních sborů z.s. ze dne 12. července o vzájemné podpoře.

Ing. Ladislav Petráš, předseda spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů z.s.

Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů z.s.(VOS BS z.s.), jako vyhraněná profesní organizace nechce a nemůže v současné době stát stranou celospolečenského dění. Má za to, že jednou z rozhodujících událostí letošního roku jsou volby do PS PČR. Už dnes se ukazuje, že budou probíhat v napjaté atmosféře uvnitř naší společnosti i v atmosféře narůstajícího napětí v rámci EU i prohlubujícího se napětí v mezinárodních vztazích.

Denně se přesvědčujeme o tom, jak je naše společnost rozdělena. Dlouhodobě jsou proti sobě stavěny jednotlivé profesní a sociální skupiny. Občané, až na vlastní volební akt byli vymanévrováni z rozhodování o nejzávažnějších otázkách ovlivňující osudy našich národů.

Jednou z možností změny daného stavu jsou právě letošní volby do Poslanecké sněmovny.

Na české politické scéně existuje řada malých politických stran a hnutí, které mají obdobné programy, ale nedokážou se sjednotit. Jejich snažení ve volbách končí získáním několika málo desetin procenta hlasů, což vyhovuje stávajícím parlamentním stranám. Proto pokud chceme dosáhnout změny, a pokud chceme účinně podporovat a posilovat naší národní a vlasteneckou identitu musíme spojit síly.

VOS BS z.s. aktivně podpoří takové strany a hnutí, které jdou touto cestou. Je to hnutí „Bezpečnost, odpovědnost solidarita“ a „Řád národa – vlastenecká unie“. Ty jdou příkladem ostatním malým politickým subjektům, hledají společné cesty pro vzájemnou podporu svých volebních programů, i když se v některých aspektech tyto programy liší.

NE V MNOŽSTVÍ, ALE V JEDNOTĚ JE SÍLA.

Josef Zickler předseda politického hnutí ŘÁD NÁRODA – VLASTENECKÁ UNIE

Jsme konzervativním vlasteneckým subjektem, jehož prioritami jsou vlastenectví, tradiční rodina, historické odkazy, práce každého z nás a také zásadní symboly charakterizující svrchovaný stát. Z těchto priorit je tedy zřejmé, jaký je v našich vizích přikládán mimořádný význam ozbrojeným silám a bezpečnostním sborům. Máme úctu k těm, kteří odváděli a odvádějí tuto službu své vlasti přesto, že politická vůle k řádnému oprávněnému zajištění potřeb těchto struktur, neodpovídá důležitosti těchto složek pro potřeby vlasti. Uvědomujeme si důležitost revitalizace zbrojního průmyslu, a to jak pro oblast odborné zaměstnanosti, vědeckého rozvoje tak i vybavenosti ozbrojených sil. Zároveň apelujeme na výchovnou strukturu na všech stupních, k její činnosti, která povede hlavně mládež k znovupoznání odpovědnosti za ochranu vlasti a práv občanů. Děkujeme organizaci Veteránů ozbrojených sil a bezpečnostních sborů za projevenou důvěru, a jsme si plně vědomi své odpovědnosti.

VĚRNOST ZA VĚRNOST

Zdroj:
Řád národa
– Vlastecká unie

Komentáře