Sdílejte
Praha Hlavní nádraží Autor: Roman Mach - ZprávyExtra.cz

PRAHA – TŘEBÍČ / Téměř všechny státy západní Evropy mají vysokorychlostní tratě v provozu nebo ve výstavbě. Česká republika ještě nezačala, stále jen modernizujeme staré železniční koridory. Nové železniční tratě by přitom umožnily Kraji Vysočina mezinárodní železniční napojení, daleko lepší dostupnost do měst s památkami UNESCO – Třebíč, Žďár nad Sázavou a Telč a doba cestování z Jihlavy do Brna by trvala pouhých třicet pět minut.

„Dostáváme se do skluzu tak padesáti let za Evropou. Například Portugalsko, které je rozlohou podobné České republice, investují do vysokorychlostních tratí. Pokud se nám nepodaří využít evropské programovací období, nebudeme moci pak ani čerpat evropské peníze a výstavba se pak výrazně prodraží,“ upozorňuje Aleš Kratina ze sdružení Regio 2020, který se dopravní problematice věnuje téměř 20 let. Dodává, že například Španělsko čerpá na tzv. VRT (vysokorychlostní tratě) až 70 % dotací z Evropské unie.

ČR má nejhustší železniční síť. Ale také nejpomalejší

Česká republika patří k nejhustším železničním sítím v celosvětovém měřítku. Jedná se však o jednokolejné tratě, kde vlaky jezdí rychlostí 40 – 70 km/hod. „Rozvoj železniční dopravy je nesmírně důležitý pro veřejnou dopravu. Musíme mít připravené projekty a nezaspat příležitost,“ upozorňuje Kratina.

Nejvýznamnější trať by měla být RS 1 (RS jako „rychlé spojení“) s nejvyšší rychlostí až 350 km/hod. Z Prahy do Brna by pak bylo možné se dostat za pouhou hodinu. Na trať budou napojeny odbočky, které obslouží další regiony. Na této trati budou jezdit i meziregionální vlaky, které část své trasy pojedou po nové tratí rychlostí až 200 km/hod. Díky nové trati se uvolní stávající železniční síť pro dopravní vlaky.

Připravuje se mezinárodní konference o vysokorychlostních tratích v České republice

Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo mezi Prahou a Brnem vytvořit stabilizovaný koridor, připravuje sdružení Regio 2020 v termínu 25. – 27. května 2016 v Třebíči a Náměšti nad Oslavou mezinárodní konferenci na téma vysokorychlostních tratí, která má za cíl informovat a společným usnesením deklarovat zájem o co nejrychlejší přípravu tohoto typu dopravní infrastruktury.

Komentáře