Ilustrační foto. Redakce

Brno – Studie Skupinová psychoterapie v léčbě insomnie při bolestivé polyneuropatii (neuropatické bolesti) je pilotní studií připravovaného projektu Insomnie při bolestivé polyneuropatii, porovnání efektu léčby pregabalinem a psychoterapie. Řešiteli studie jsou přednosta Neurologické kliniky FN Brno  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., a MUDr. David Kec, na výzkumu se podílí také řada dalších zaměstnanců Neurologické kliniky FN Brno a postgraduálních studentů Masarykovy univerzity. Studie byla zahájena v květnu 2017 a ukončení sběru dat je plánováno na srpen 2018, bude tedy probíhat  15 měsíců. 

„Jde o první takto zaměřenou studii na naší klinice. Jejím cílem je vyzkoušet klinický efekt skupinové psychoterapie v léčbě nespavosti jako alternativní a doplňkové léčby. Účelem studie je optimalizovat léčebný postup a prozkoumat, zda může být pro pacienty trpící poruchou spánku pro bolest přínosné doplnění psychoterapeutické intervence, tedy léčba multidisciplinárním profesionálním týmem sestávajícím z lékařů i psychoterapeutů,“ objasňuje prof. Josef Bednařík.

Zapojit se do studie mohou ale pouze pacienti, kteří trpí neuropatickou bolestí a v jejím důsledku  i nespavostí. „Neuropatická bolest je zvláštní typ bolesti způsobené poškozením nervů (např. bolest při cukrovce v rámci tzv. diabetické polyneuropatie) či následkem onemocnění mozku a míchy  (např. bolest vzniklá po mrtvici). Pokud pacient trpí bolestí z jiných příčin (dlouhodobé bolesti zad, bolesti končetin při onemocnění cév, obecně bolesti kloubů a pohybového aparátu při degenerativních onemocněních), nemůžeme ho bohužel do projektu zařadit,“ vysvětlil MUDr. David Kec.

V rámci studie projde každý pacient několika speciálními vyšetřeními, součástí je např. polysomnografické vyšetření, které pobíhá během spánku s cílem zjistit, do jaké míry je spánek  u pacienta narušen. Kromě vyšetření zdravotního stavu pacient absolvuje celkem devět dvouhodinových skupinových psychoterapeutických setkání.

Bližší informace včetně kontaktů, na které se mohou případní zájemci o zapojení do studie přihlásit, naleznete na www.fnbrno.cz/nespavost.

Zdroj: Mgr. et Mgr. Beatrix Křížová FN Brno

Komentáře