Ilustrační foto. Redakce t/r

Ostrava – Dopravní omezení se týká úseků v km 357 – 359 a 369 – 369,5 ve směru na Brno. Doprava je zde od dnešního dne vedena v jednom jízdním pruhu, rychlost je omezena na 60 km/h. Ve směru k polským hranicím je doprava vedena bez omezení.

Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo k omezení z důvodu zajištění bezpečnosti na výzvu Policie ČR. ŘSD také v předstihu zahájilo výběrové řízení na zhotovitele oprav a v současné době již posuzuje obdržené nabídky. K zahájení prací by mělo dojít na přelomu listopadu a prosince.

Ředitelství silnic a dálnic v současné době uplatňuje nároky na odstranění vad celkem ve 4 probíhajících arbitrážních a soudních sporech ohledně 4 staveb dálnice D47 (nyní D1), přičemž tři z nich jsou vedeny před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a jeden před Obvodním soudem pro Prahu 1.

t/r

Komentáře