Litvínovské sídliště Janov, totálně zdemolovaný a vybydlený panelák ve kterém žily nepřizpůsobiví cikáni. Foto: archiv redakce #zpravyextra.cz

Česko – Poslanecká sněmovna projednala Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2017. Z dokumentu je patrné, kolik Romů v Česku žije, ale také to, že polovina z nich není integrována do většinové společnosti. Zpráva obsahuje i další neveselá zjištění.

Poslanci projednali Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014, kterou předložil ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dientsbier. A zjištění obsažená ve zprávě rozhodně nejsou veselá.

Počet Romů žijících v Česku dosáhl podle zprávy v minulém roce 242 tisíc.

Až polovina z nich se však nedokázala integrovat do většinové společnosti a žijí jako sociálně vyloučení. Druhá polovina se začlenit dokázala, byť někdy s obtížemi. Více než 80% Romů je bez trvalého zaměstnání.

Většina z neintegrovaných Romů žije v sociálně vyloučených lokalitách, kterých je v Česku 606. Jenubytoven obývaných z větší části Romy je 707. Počet Romů žijících v sociálně vyloučených domácnostech se pak od roku 2008 zvýšil na více než čtyřnásobek.

Za neschopnost Romů se integrovat viní zpráva diskriminaci ze strany většinové společnosti. „Diskriminace a nerovné zacházení ze strany podstatné části většinové společnosti je jednou z hlavních příčin neúspěchu Romů ve všech klíčových oblastech života,“ stojí mimo jiné ve zprávě.

V minulém roce se zvýšila bezpečnost Romů, ubylo například protiromských demonstrací a zločinů z nenávisti vůči Romům. Co se však naopak zhoršilo je například docházka romských dětí do školek a škol a stěhování romských rodin za levnějším bydlením, někdy až 4krát do roka.

Jako příčiny ztráty standardního bydlení jsou nejčastěji uváděny dluhy na nájemném a energiích, opakovaná porušování dohod o splácení pohledávek, obecně celková zadluženost rodiny v důsledku nízké finanční gramotnosti, neoprávněné užívání bytu dalšími nenahlášenými osobami, způsob užívání bytu a společných prostor v bytových domech, rodinné konflikty a konflikty s ostatními obyvateli či správcem nebo majitelem bytového domu.


PSALI JSME: Na janovském sídlišti uniká plyn z jednoho z bytů. Evakuován je celý panelák
Litvínovsko – Sídliště v Janově je na nohou. Aktuálně tam probíhá evakuace desítek obyvatel jednoho z tamního panelového domu. Důvodem je údajně masivní únik plynu. A hrozil výbuch! 

V sociálně vyloučených romských domácnostech a na ubytovnách se daří i závažným onemocněním. Vyskytuje se zde žloutenka typu A, úplavice, ale i štěnice a svrab.

Na programy pro zlepšení integrace Romů bylo ze státního rozpočtu v minulém roce vydáno téměř 66 milionů korun. Částka je o 2,7 milionu vyšší než v roce předchozím. Dlouhodobě se však částka na podporu Romů snižuje.

#weeks.cz, (red.)

Komentáře