Rozhodnutí disciplinární komise ELH - ilustrační foto.

Praha -Předseda disciplinární komise ELH Karel Holý se na základě podnětu klubu Aukro Berani Zlín zabýval ve zkráceném řízení jednáním hráče Vojtěcha Tomiho, za které mu byl v utkání HC Vítkovice Ridera – Aukro Berani Zlín (1. 12. 2017) uložen menší trest za Hrubost a menší trest a osobní desetiminutový trest za Zásah do hlavy a krku.

Po prostudování videozáznamu shledal, že hráč se skutečně pokusil opakovaně vyvolat bitku s protihráčem Ondřejem Veselým, kterého nakonec napadl, což vedlo k hromadné šarvátce. Při svém jednání nicméně neužil žádných zvlášť nebezpečných úderů, schopných ohrozit zdraví protihráče.

Názor navrhovatele, že k tomuto jednání došlo na základě pokynu trenéra, nelze s určitostí prokázat, a to ani na základě nepřímých důkazů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem předseda disciplinární komise ELH řízení s hráčem Vojtěchem Tomim (HC Vítkovice Ridera) zastavil. Záznam zákroku <<

-tr


ZE SPORTU:  Rozhodnutí hokejové disciplinární komise ve věci zákroku hráče Jiřího Říhy na protihráče Tomáše Kubalíka


Komentáře