Chování fanoušků LHK Jestřábi Prostějov. Foto ČSLH

Vážení fanoušci prostějovského hokeje, není mi vůbec příjemné řešit při všech starostech ještě problémy, které momentálně klubu způsobuje úzký okruh fanoušků z řad fans 1913.

Po pokutě 5 tisíc korun, kterou již musel Klub ČSLH uhradit, je povinen uhradit další pokuty za chování stejných fanoušků v Českých Budějovicích a ve Frýdku Místku. Tyto pokuty jsou však již ve výši 10 a 15 tisíc korun, tedy za chování fanoušků musí Klub jen v této sezoně uhradit už 30 tisíc korun. Chci jednoznačně konstatovat, že klub stojí plně na straně ČSLH a je připraven akceptovat sankce, které mu byly uloženy.

Současně vyzývá fanoušky, kteří jsou příčinou těchto pokut, aby se zamysleli nad svým jednáním. Jako klub jsme rádi, pokud nás povzbuzujete, pokud děláte krásná chorea, jako tomu bylo v předchozích letech. Toto vše ale absolutně nuluje vaše současné chování na zimních stadionech a s ním spojené sankce ze strany ČSLH. Nevůle řady dalších fanoušků navštěvovat zápasy z důvodu nepřístojností z vaší strany je pro nás také velmi zásadní skutečnost.

Stanovisko LHK Jestřábi Prostějov k fans 1913, po obdržení dalších pokut, je následující:

1. Z rozhodnutí ČSLH okamžitý zákaz používání jakékoliv pyrotechniky, jak při domácích, tak venkovních zápasech, jak před, tak po skončení zápasu (není možné se odvolávat na to, co bylo nebo na to, co jste byli zvyklí).

2. Najít cestu jak Klubu vykompenzovat škody ,které jste svým chováním způsobily v podobě hrazení pokut ČSLH.

3. Zdržet se všech vulgárních pokřiků ať už směrem k hráčům či fanoušků soupeře – toto vše je nově trestáno ze strany ČSLH.

4. Vzhledem k tomu, že jste převážně mladí lidé, přehodnoťte, prosím, své postoje a uvědomte si, že odpalování pyrotechniky, vulgární pokřiky či dokonce fyzické konfrontace nemohou být nadřazeny životním hodnotám každého z vás, vašich blízkých, vaší rodiny, prostě lidí, které vy sami máte rádi nebo oni mají rádi vás. Na zimní stadion by měli všichni jít bez obav z újmy na zdraví svém i svých blízkých.

5. Zápasy bez vašeho povzbuzování pro nás nebyly lehké, ale zvládli jsme je. Avšak pokud nejste schopni pochopit, že vaše chování se musí změnit, tak na zimní stadion již, prosím, nechoďte, budeme, byť velmi neradi, bojovat bez vás a pokusíme se zmobilizovat k fandění ostatní fanoušky na zimním stadionu. Závěrem však musím říct, že budu moc rád, pokud tomu tak nebude a budeme zase jeden PROSTĚJOV.

Zdroj: PhDr. Zdeněk Zikmund, ČSLH

Komentáře