Jiří Kajínek

PRAHA / Ministryně spravedlnosti Helena Válková zamítla žádost Jiřího Kajínka o milost. Na doživotí odsouzený vězeň si odpykává trest za dvojnásobnou vraždu a pokus o další z roku 1993. Další trestná činnost odsouzeného spočívala v používání padělaných dokladů, pokusu o útěk z vazební věznice a opatření si a přechovávání několika střelných zbraní.

Žádost o milost, kterou podal Jiří Kajínek, jeho sestra, advokát a několik dalších osob, postoupila ministerstvu spravedlnosti Kancelář prezidenta republiky v souvislosti s rozhodnutím prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

V řízení o udělení milosti pak bylo na ministerstvu spravedlnosti zjišťováno, zda v případě odsouzeného neexistují pro udělení milosti humanitární aspekty hodné zvláštního zřetele. Ministerstvo spravedlnosti však k takovému závěru nedošlo. Ministryně učinila rozhodnutí neudělit Kajínkovi milost takés ohledem na recidivu odsouzeného a mimořádnou závažnost jeho protispolečenského jednání, a s přihlédnutím k závěrům znaleckých posudků, podle nichž je resocializace odsouzeného prakticky vyloučena.

Psali jsme: KAJÍNEK – Doživotí za vraždy, které zřejmě nespáchal. Kde je pravda?

Jiří Kajínek vykonává trest odnětí svobody na doživotí od 22. srpna 2004, kdy vykonal předchozí trest odnětí svobody v délce trvání 11 let.

Foto: jirikajinek.cz

Komentáře