rekonstrukce domu

PRAHA / Už jste se konečně rozhodli pro rekonstrukci svého domu nebo obchodních a provozních prostor? To je správné, ale co je k tomu všechno potřeba? Jestliže v minulých desetiletích se z každého vlastníka domu stával na dlouhou dobu stavebník a všechno řešil svépomocí, dnes už to jde opravdu obtížně. Náročná je nejen příprava rekonstrukce domu a obstarání všech povolení a obsáhlé projektové dokumentace, ale i samotná stavba. Nové technologie náročné na provedení by těžko zvládal amatér nebo šikovný soused. Vždy je lepší si pro rekonstrukce domu vybrat odbornou firmu. Zbaví vás nejen starostí, ale připraví vše podle současné legislativy.

Příprava obsáhlé rekonstrukce domu zahrnuje zejména projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Tato dokumentace obsahuje zjištění současného stavu a návrh změn, které se budou provádět. K tomu je důležité znát nejen současnou legislativu včetně městských vyhlášek a také technická řešení navrženého záměru. Například v případě bourání příček a stavbě nových je nutné, aby řešení posoudil statik. Pokud rekonstrukce domu nevyžaduje stavební povolení, ale jen ohlášení stavby, rozsah projektové dokumentace se tím nijak nemění. Do finální dokumentace určené pro vydání stavebního povolení je pak nutné zpracovat všechny požadavky stavebního úřadu. Součástí dokumentace je také detailní rozpracování jednotlivých kroků, tzv. dokumentace pro provedení stavby, respektive realizační dokumentace stavby.

Pro úspěšné rekonstrukce domu je také nutné znát podrobný rozpočet. Je vždy nepříjemné, když se v polovině stavebních prací zjistí, že už peníze nestačí. Vyplatí se znát ceny jednotlivých materiálů i podrobné řešení. Některé změny se provádějí v průběhu stavby, to je přirozené, ale ty by už neměly být tak zásadní. Pro vlastní provedení rekonstrukce domu se vyplatí zajistit si odborný neboli stavební dozor. Může ho provádět sám stavebník neboli investor, ale vždy se doporučuje vybrat si odborníka.

Foto: Vytastav.cz

Komentáře