Zdroj: PIXABAY

Od narození před námi stojí dva nejdůležitější vzory – otec a matka, kteří pro nás buď představují prototyp dokonalého člověka, nebo jeho pravý opak. Od početí přes dětství a dospívání přijímáme jejich vzorce chování, vnímáme je jako naše opatrovníky a podle jejich vlastností často porovnáváme i zbytek okolí.

Dennodenně vidíme jejich tvář, gesta a výrazy všech možných nálad. Často si pak s sebou z rodiny odnášíme konkrétní představu o svém budoucím partnerovi právě podle obrazu našich milovaných rodičů.

Vztah s rodiči se odrazí na výběru partnera
Jak jsme již v úvodu zmínili, v průběhu života si díky svým rodičům tvoříme obraz o světě a lidech kolem nás. Každý rodičovský krok nás ovlivnil a posunul o něco dál. Vztah s matkou a otcem jako první a nejzákladnější pouto v životě každého jedince je předpokladem k jeho budoucím partnerským vztahům.

Pokud jste měli v dětství pozitivní vztah k rodičovi opačného pohlaví, zažívali jste šťastné dětství a mohli jste se cítit spokojeně a především bezpečně po boku svého ochránce, je pravděpodobné, že svůj ideál matky či otce podvědomě uplatníte ve výběru svého životního partnera.

Na druhou stranu, pokud se někdo z vás narodil do rodiny, kde jste ze strany rodičů necítili ani lásku, ani jistotu nebo bezpečí, budete si v dospělosti hledat přesný opak svých rodičů a možná vás bude až odpuzovat osoba jakkoli podobná vašemu otci či matce.

Problematický rodič jako předobraz problematického partnera
Studie ukazují, že i na špatné vzory rodičů existují dva pohledy. Děti, které vyrůstají s problematickými typy rodičů, kteří například trpí určitou závislostí, v budoucnosti narážejí na stejné či podobně orientované osoby a vybírají si je za své protějšky nebo jak bylo již řečeno, se takovým typům obloukem vyhýbají. V prvním a zároveň v tom horším případě k sobě stále „přitahují“ problematické osoby, ať už v podobě přátel či partnerů.

Otázkou je, proč se dobrovolně točí v kruhu, ve kterém zažívají útrapy a bolest. Spolu s přejatým pohledem na svět od těch, co nás porodili a vychovávali, také geneticky získáváme předpoklady k tomu mít podobné vlastnosti, jako oni.

Příkladem toho je Natálie, která vyrůstala s otcem alkoholikem a tyranem. Ten znepříjemňoval život nejen jí samotné, ale především její matce. Každodenní potácení se z hospody končilo většinou hádkou nebo útokem právě na ni. Matka se nebránila, někdy dokonce otce i omlouvala a nikdy ji nenapadla myšlenka manžela opustit nebo mu jen vyhrožovat odchodem. Co se nestalo v dospělosti takto vychovávané Natálky. Po matce zdědila odevzdanou a submisivní povahu a doslova vyhledávala muže s povahovými rysy svého otce. Aniž by chtěla, našla si k sobě několikrát za život alkoholika, tyrana nebo obojí dohromady. A podle jejích slov v tom neviděla žádný problém a dokázala by s takovým člověkem bez problémů žít a vlastně i teď částečně žije.

Srovnejte fotografie rodičů a partnerů
Zkuste se u rodičů doma pohrabat v jejich albech a najděte fotografii, na které je váš otec či matka v podobném věku jako váš partner či partnerka a zjistěte, zda mezi nimi existuje nějaká podoba. V mnoha případech zjistíte, že jste si opravdu našli mladší verzi svého rodiče, tentokrát z pohledu viditelných tělesných rysů. Chlapci, kteří viděli celý život plavovlasou krásnou matku se světlou pletí, kterou obdivovali, si pravděpodobně nenajdou dívku jižanského typu. Nebo najdou, jelikož bude mít jiné kvality, ale podvědomě si budou vždy všímat světlovlasých žen s podobným odstínem pleti.

Potvrzuji pravidlo: „Jaký otec, takový partner“
I já jsem vždy měla jasnou představu o svém budoucím manželovi. Co se týče jeho charakteru, vysnila jsem si přesnou kopii svého milovaného otce. Ten byl pro mne vždy ideálem muže, se kterým chci strávit zbytek života. Dodnes mi je nejen otcem, ale také přítelem a osobou, která mě dokáže vždy rozesmát. Kromě smyslu pro humor má klidnou a vlídnou povahu. Nic pro něj není problém a i on sám je bezproblémový. Nevyhledává konflikty, a když už se jich účastní, jedná v naprostém klidu. Moji matku stále miluje, ač i on má ve vztahu k ní své mouchy, nikdy by se k ní neotočil zády a nejednal vůči ní netaktně. Je citlivý, milý, ochotný a pracovitý. Doteď jsem sice popisovala svého otce, ale zároveň i otce mého dítěte. Co se týče vzhledu, oba mají tmavé vlasy, vousy a snědou pleť. Spojuje je i typ postavy – atletická, štíhlá a vysoká. Kromě odlišné barvy očí mají velmi podobné rysy v obličeji, stejně často se usmívají a předávají druhým pozitivní energii. Milují auta a sport. Při práci však jeden i druhý ztrácejí kontrolu a dokáží si zanadávat, ale brzy se zase zklidní.

Takže pokud jde o mne, potvrzuji pravidlo, že si hledáme partnery podle svých rodičů. A co vy? Promítají se vlastnosti a tělesné rysy jednoho z rodičů do vaší drahé polovičky? Přispívat můžete i vy svými komentáři v podobě zkušeností, názorů či dalších zajímavých informací, za které předem děkujeme.

Komentáře