PRAHA / Facebookové profily předsedy Bloku proti islámu Doc. Martina Konvičky a místopředsedkyně Mgr. Jany Volfové byly zablokovány.

Důvodem je prý skutečnost, že se jedná o profily falešné. „Skutečnost je taková, že někdo založil profily na stejná jména a odeslal ke kontrole Facebook adminům informaci, že skutečné profily jsou falešné,“ uvádí Blok proti islámu.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o první pokus zablokovat stránky představitelů Bloku proti islámu, má hnutí důvodné podezření, že se jedná o další pokus omezit svobodu slova lidí, jejichž názory a občanské postoje nejsou po chuti multikulturním masmédiím a probruselským eurohujerům.

Blok proti islámu podnikne všechny kroky, aby se podobným perzekucím bránil. „Pokud si někdo myslí, že se mu podaří nás umlčet, hluboce se mýlí,“ uvedl Martin Konvička.

Komentáře