Na snímku Josef Zickler , předseda hnutí Řád národa-Vlastenecká unie. Reakce na televizní pořad. Foto: Josef Zickler

Praha – V pondělí jsem byl osloven dramaturgem pořadu paní Jílkové „Máte slovo“ Janem Smržem, zda mám zájem se zúčastnit tohoto pořadu v roli diskutujícího na téma navrhované změny státní hymny. Souhlasil jsem. Dále následoval od dramaturga pořadu další text: „Níže Vám posílám několik otázek, na které prosím o stručné odpovědi do zítřejšího večera 10. 4. do 20 hodin. Slouží naší orientaci při přípravě pořadu a nikde se neobjeví.“

Na otázky jsem řádně odpověděl a jsou k níže k přečtení
Dnes, tedy den před pořadem přišla sprcha z ČT. Telefon. Dramaturg pořadu Jan Smrž. Z pořadu jste byl odvolán. Nepřijde pan Kejval ani nikdo z ČOV. Není nutné otvírat Vaše témata. Budeme to spíše koncipovat do oblasti hudby a sportu. Místo Vás přijde pan Osička.

Na moji připomínku, že mě nejvíce mrzí to, že se nemohu zeptat pana Kejvala, zda je relevantní informace, že na projekt „Hymna “ dal ve skutečnosti ze svého 200.000 Kč a zůstatek jako předseda z peněz ČOV přesto, že ČOV je ve ztrátě 5,5 milionu. Dostalo se mi od pana Smrže vysvětlení, že bohužel televize není jeho.

Za sebe uznávám, byla by to velká škoda poškodit velice dobré jméno ČOV, všech sportovců a také všech poctivých funkcionářů, kvůli možnému pochybení jednoho člověka, ale nemluvit o tom je hodně špatné.

Zajímalo by mě, jaká z těchto mých odpovědí se trefila do černého. Nevadí, pojedeme dál…

OTÁZKA 1. Jste pro změnu podoby české státní hymny?
ODPOVĚĎ: Zásadně NE

OTÁZKA 2. Se změnou hymny přišel naposledy Český olympijský výbor. Může mít současná podoba hymny negativní vliv na výkony sportovců?

MÁ ODPOVĚĎ: NE. Hudba jako prvek ovlivňující výkonnost, psychiku popřípadě další metabolické funkce organizmu působí při samotném výkonu sportovce popřípadě krátkodobě motivačně před samotným výkonem. Až do dnes jsem žil nejspíše v klamu, že hymny se pouští, až na závěr po ukončení sportovního klání. V tomto případě pokud toto někdo tvrdí s úplnou vážností, tak má na mysli asi to, že poslech hymny je vlastně odměna za sportovní výkon a že na současnou hymnu se sportovci málo těší a proto se nesnaží (humor). Člověk je jedinečný a působení stejné hudby
má na každého jedince jiný vliv. K tomu je hodně studií např. Mozartův efekt.

OTÁZKA 3. Co by podle Vás mělo předcházet veřejné prezentaci nové verze hymny od státní organizace?

MÁ ODPOVĚĎ: V rámci demokratického systému u jedince jako fyzické osoby není nutné splňovat, žádná mimořádná legislativní opatření. V případě organizace, tedy právnického subjektu je situace jiná. Zde může jednotlivec nebo skupina osob využít pro svůj záměr dobré jméno, společenskou a historickou hodnotu, což je minimálně v rozporu s dobrými mravy. Vzorovým příkladem takové organizace je právě ČOV(119 let tradice, společenský význam této organizace).

Aby tedy předkladatelé mohly využít při prezentaci svého záměru jméno ČOV mělo by být vysloveno souhlasné stanovisko PLÉNEM ČOV, minimálně však souhlas Výkonného výboru ČOV. Druhá věc ve všeobecném pohledu je finanční stránka realizace návrhu.

OTÁZKA 4. Jaký by měl být postup při změně státního symbolu?

MÁ ODPOVĚĎ: Prvopočátek ve formě referenda, kdy náklady spojené s realizací referenda hrazeny navrhovatelem změny. Následně obě komory Parlamentu a prezident republiky. Úhrada nákladů referenda je ochranným mechanizmem, před zneužíváním tohoto institutu.

OTÁZKA 5. Změnil se za sto let náš vztah k hymně a její chápání natolik, že je třeba ji modernizovat?

MÁ ODPOVĚĎ: NEMĚNIT. Jsem přesvědčen, že právě naše hymna je jedním z nejemotivnějších připomenutí naší státnosti a občanské hrdosti. Naše hymna je možná jedním z mála atributů vycházejících z historie, který je akceptován širokou veřejností a i mládeží.

Její modernizace bude mít jediný efekt a to její znevážení u části občanů a snížení jejího významu pro připomenutí příslušnosti k vlasti. Což si myslím, že je cílem celé akce.

OTÁZKA 6. Od roku 1918 přibyly i některé příležitosti, při kterých se hymna používá. Je to důvodem k jejímu vylepšení?
MÁ ODPOVĚĎ: Ne není. Nemám pocit, že by takové události přibyly. Myslím, že do současné doby je hymna u nás používána s citem k události, což podtrhuje i v současné době její význam.

OTÁZKA 7. Věnovala se naší hymně při dělení Československa dostatečná pozornost?
MÁ ODPOVĚĎ: Bylo provedeno nejlepší řešení.

OTÁZKA 8. Naše hymna měla v historii dvě sloky. Neměli bychom jí opět jednu sloku přidat?
MÁ ODPOVĚĎ: Není potřeba. Jde o připomenutí příslušnosti na nejvyšší úrovni a ne o hudební vystoupení. Připomíná to minimálně velmi důležitý okamžik v našich dějinách.

OTÁZKA 9. Souhlasil byste s tím, aby vznikly různé verze státní hymny, které by bylo možné používat při různých příležitostech (např. jinou verzi při státnických, sportovních, společenských akcích)?

MÁ ODPOVĚĎ: A budeme mít tedy vždy k hymně i jinou vlajku a jiný pravopis?

OTÁZKA 10. Myslíte si, že by i mladá generace vyrůstající na elektronických médiích měla ctít současnou podobu hymny jako státního symbolu, na který by se s ohledem na tradici nemělo sahat?

MÁ ODPOVĚĎ: ANO

Josef Zickler,
radnaroda.cz*

Komentáře