PRAHA / V minulém týdnu Miroslava Kalouska redakce MF Dnes požádala o velký rozhovor k aktuálním politickým tématům, který měl vyjít v sobotu 19. září. Kalousek byl trochu překvapen, protože v posledních dvou letech MF Dnes takový zájem neprojevila. Přes mimořádně hektický program Kalousek souhlasil a poskytl redaktorovi MF Dnes svůj čas. Rozhovor v sobotu nevyšel s omluvou, že vyjde v pondělí 21. září, bohužel také nevyšel.

„V pondělí nevyšel s omluvou, že vyjde v úterý. Nevyšel ani v úterý a nevyjde nikdy, neboť jak jsme zjistili, majitel nakladatelství MAFRA (A. Babiš) zakázal jeho uveřejnění,“ uvedl Miroslav Kalousek.

„Nezbývá, než konstatovat, že v Mladé frontě a Lidových novinách panuje tvrdá cenzura. Aby mi bylo rozuměno, redakce má svobodné právo zvolit, s kým bude dělat rozhovory. Samotný výběr cenzurou není. Pokud se však redakce k rozhovoru rozhodne, uskuteční ho a majitel zabrání jeho publikování, jedná se již o tvrdou cenzuru, která znehodnocuje demokratické prostředí,“ konstatuje na facebooku Miroslav Kalousek.

Z tohoto hlediska je nezbytné pohlížet na informace, které tituly nakladatelství MAFRA zveřejňují. Podle Kalouska nelze brát vážně, co zveřejňují, naopak je nutné brát velmi vážně to, co zveřejňovat nesmí.

MF Dnes, Lidové noviny a Haló noviny dnes bohužel nejsou tituly, které dělají „nezávislou novinařinu“, jsou to propagandistické tituly svých majitelů. Dokud budou mít takové vlastníky, jaké mají, nedá se to změnit. Ale je nutné, abychom věděli, že tomu tak je,“ konstatuje Miroslav Kalousek.

„A s tímto vědomím přistupovali k informacím, které nám tyto tituly zprostředkovávají či zprostředkovávat odmítají. Dnes diskuze svobodná není, proto je možné, aby „pravomocní neBurešové“ páchali to, co páchají, a média ustrašeně mlčela,“ dodal Kalousek ve svém příspěvku na Facebooku.

Komentáře