PRAHA / Petiční výbor v úterý 23. června projedná petici hnutí Islám v České republice nechceme, kterou podpořil i poslanecký klub Úsvitu. Petice má k dnešnímu dni přes 141 tisíc podpisů.

„Prosadil jsem, aby se projednání na petičním výboru zúčastnil ministr zahraničních věci i státní tajemník pro evropské záležitosti. Každý den slyšíme, nebo čteme o zadržených nelegálních imigrantech na našem území. Je evidentní, že namátkové kontroly nejsou řešení. Proto po vzoru Rakouska, Maďarska či Německa žádáme uzavření státních hranic před imigranty. Na petičním výboru považuji za zásadní, aby ministr zahraničí a tajemník pro EU vyslyšel volání široké veřejnosti nepřijímat nelegální imigranty na základě kvót ale nepřijímat obecně,“ řekl místopředseda petičního výboru a poslanec Úsvitu Karel Fiedler.

„Ihned po skončení páteční Sněmovny odjel do Rakouska osobně se seznámit se situací dotýkající se imigrantů. Rakousko nám může být vzorem jak postupovat. Rakousko oproti opatrnické politice ČR dalo jasnou zprávu, že imigranty nepřijímá a důsledně uzavřelo hranice. Imigranty dnes nenaleznete ani v centru Vídně ani na hraničních přechodech. Imigranti jsou organizovaní a v momentu, kdy pochopili, že do Rakouska se nedostanou, volí jiné trasy. Uzavření hranice ČR pro imigranty po vzoru Rakouska je jedinou správnou cestou k ochraně bezpečnosti občanů ČR,“ řekl na tiskové konferenci poslanec Martin Lank.

„Namátkové kontroly ve vlacích a na hraničních přechodech mohou tak identifikovat pouze zlomek reálného počtu imigrantů na našem území. Proto jednoznačně doporučuji důslednou kontrolu všech hraničních přechodů, ale i zvýšenou ochranu státní hranice. Při nedostatečném počtu příslušníků policejního sboru i před imigrační krizí považuji za správné, aby tento bezesporu dlouhodobí úkol se realizoval s podporou armády, tak jak tomu bylo neoficiálně i v porevolučních letech do doby zavedení Schengenu,“ řekl k problematice zavření ochrany bezpečnostní poradce předsedy klubu a válečný veterán z Afghánistánu Ing. Miroslav Lidinský.

Tiskovou konferenci uzavřel Martin Konvička: „Pod peticí máme přes 141 tisíc podpisů a další stále přicházejí. Je to obrovské vzepětí občanů. Říkáme jasné ne pro přijímání nelegálních imigrantů do ČR.“

Komentáře