NÁCHOD / V neděli 29. března byl při protestu proti průjezdu amerického konvoje Dragoon Ride v Náchodě zatčen Policií ČR předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš. Adam B. Bartoš se v Náchodě pokusil americkou kolonu zastavit. Po zatčení byl převezen k výslechu.

„Policie ČR (služebna Náchod), propustila Adama B. Bartoše po 2h výslechu a po sepsání protokolu. Podle jeho slov se Policie chovala profesionálně, tedy slušně a s respektem,“ uvedla na svém webu Národní demokracie.

„Svým vstupem na vozovku na hraničním přechodu v Náchodě dne 29.3.2015 kolem 13:00 jsem vyjádřl svůj občanský nesouhlas a zároveň nesohlas politické strany Národní demikracie, jejíž jsem předsedou, se vstupem amerických vojsk do ČR. Považuji vstup americké armády za projev agrese, demonstrace americké síly a způsob zastrašování české veřejnosti. Pobyt amerických vojsk je protiústavní, protože ho nechválil parlament ČR, jak ústava vyžaduje, ale vyslovila s ním souhlas pouze židozednářská vláda ČR. Jakýkoliv odpor obyvatel ČR proti americkým okupantům považuji za legitimní. Vlasti zdar!“, uvedl do policejního protokolu Adam B. Bartoš při výslechu na policejní služebně v Náchodě.

Bartošova strana Národní demokracie na sebe upozornila již v sobotu 28. března, když uspořádala průvod Prahou před americkou ambasádu, kde demonstrovala své negativní stanovisko.

Pro svou protestní akci si vybral Adam B. Bartoš hraniční přejezd v Náchodě, který americká kolona začala překračovat v jedenáct hodin. „Podle líčení svědků Bartoš stál u silnice a „zdravil“ americké vojáky vztyčeným prostředníčkem a pokřiky. Vedle něj vítali vojáky proameričtí aktivisté s vlajkou s hvězdami a pruhy a došlo mezi nimi k výměně názorů. Když začal pokřikovat „Ami go home“ na projíždějící kolonu, přistoupil k němu jeden z přítomných policistů a vyzval jej, aby tohoto urážlivého jednání zanechal,“ uvádí server Parlamentní listy.

Podané vysvětlení politika Adama B. Bartoše

Zdroj: narodnidemokracie.cz

„To však aktivistu ještě více vydráždilo, a když kolem něj projížděla další část konvoje, vběhl před něj. Vydržel tam podle přítomných 3-5 vteřin, než byl z vozovky odvlečen přítomnými policisty. Následovala formální procedura zadržení, přičemž ani toto zatýkání se prý neobešlo bez urážlivých výkřiků a posunků směrem k americké koloně,“ uvádí server Parlamentní listy.

Komentáře