PRAHA / Prezident republiky Miloš Zeman zahájil ve středu dne 11. září 2013 svou třídenní návštěvu Pardubického kraje. Při jeho příjezdu ke Krajskému úřadu Pardubického kraje jej přivítal hejtman, pan Martin Netolický.

„Dámy a pánové, jsem velice rád, že jsem opět navštívil Pardubický kraj. Jsem původem z Kolína, což není daleko, ale poprvé jsem zde ve funkci prezidenta. Z této funkce vyplývá, že prezident republiky má skládat účty občanům za svou práci. A to nejen svým voličům, ale všem občanům, ať již volili mého protikandidáta anebo nevolili vůbec. Nejsem zde proto, abych prosazoval jakoukoliv stranu. Mohu Vám slíbit, že tyto mé návštěvy budou pokračovat i po volbách. A již nyní mi dovolte Vám sdělit, že s panem hejtmanem jsem se již dohodl, že zhruba za rok do Pardubického kraje opět dorazím, tentokrát na jih Vašeho kraje,“ uvedl prezident republiky během diskuse nejen se členy Krajského zastupitelstva Pardubického kraje, ale i s řediteli organizací zřizovaných a zakládaných Pardubickým krajem a zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje.

V polovině dne následovala návštěva Gymnázia Dašická v Pardubicích, kde byli prezidentu republiky představeni úspěšní žáci školy, především vítězové mezinárodních soutěží. „Buďme vyznavači teorií, nebo představ, které jsou šílené. Nebojme se provokací, bojme se jen těch lidí, kteří nám všechny tyto šílenosti a provokace zakazují,“ řekl prezident republiky Miloš Zeman během setkání se studenty Gymnázia Dašická. Narážel tím na nařčení deníku MF Dnes a serveru iDnes.cz, že studentům byly zakazovány určité typy dotazů. Toto nařčení dementoval i sám ředitel školy pan Luděk Burian. K této věci prezident republiky dodal: „Vážení studenti, mám na Vás jednu prosbu. Pokládejte mi pouze provokativní otázky, protože jedině ty mají smysl.“

Prezident republiky již před zahájením krajských cest avizoval, že se chce setkávat nejen s politickými představiteli kraje a významnými osobnostmi, ale také s představiteli a zaměstnanci prosperujících firem v daných krajích. V dnešním programu udělal výjimku a naopak navštívil podnik, který je méně úspěšný – firmu Explosia, a.s., jenž nyní bohužel hospodaří se ztrátou. Prezident republiky uvedl, že jeho hlavním cílem je zjistit důvody neúspěšnosti této firmy. Po setkání s vedením firmy se prezident republiky setkal se zaměstnanci, kterých má firma cca 400, aby si vyslechl jejich názor na fungování firmy.

Po návštěvě firmy Explosia se prezident republiky přesunul na Pernštýnské náměstí v Pardubicích, kde na něj již čekaly stovky občanů. Jak již dříve prezident republiky uvedl – „Chci být prezidentem dolních 10 milionů.“ I z tohoto důvodu klade velký důraz právě na setkání s občany. „Nejvýznamnější událostí posledního půl roku byl pád vlády. Já tento pád nezpůsobil. To jediné, čemu jsem zabránil, bylo instalování vlády, které by bylo jejím pokračováním, jen s jiným premiérem, ale se stejným programem. Ti, co chtějí vyvolat staré duchy z podsvětí, by měli vědět, že prezidentská bitva už skončila a další bude za 4,5 roku,“ řekl prezident republiky. Zdůraznil, že na každém člověku je, jakou stranu si v říjnových volbách vybere. „Ano, je pravda, že jsem zamezil vzniku Nečasovy vlády bez Nečase. Ano, učinil jsem taková rozhodnutí, aby se konaly předčasné volby. A teď je řada na Vás, běžte k volbám, to je má jediná prosba. „ Po úvodním slovu prezidenta republiky následovaly dotazy občanů, které se týkaly nejen krajských témat, ale hlavně témat celostátních, které se dotýkají každodenního života obyvatel České republiky.

Po svém odchodu z podia, který byl doprovázen silným potleskem, měl prezident republiky možnost se setkat s představiteli města Pardubice na zdejší radnici.

Svůj první den návštěvy Pardubického kraje završil prezident republiky setkáním s osobnostmi Pardubického kraje, kterého se kromě hejtmana kraje Martina Netolického a jeho náměstka Jaromíra Duška, primátorky města Štěpánky Fraňkové a dalších zástupců města zúčastnili například ředitelé jednotlivých firmem a společností regionu.

Komentáře