PRAHA / Ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta republiky Petr Dongres podal žádost o přeložení na jiné služební místo. Oznámil to Petr Dongres ve čtvrtek 24. září v odpoledních hodinách policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému.

„Rozhodnutí plk. Dongrese beru na vědomí a chápu ho jako logický důsledek vyslovené nedůvěry pana prezidenta republiky,“ oznámil policejní prezident Tomáš Tuhý.

Prezident zároveň upozornil, že ředitel útvaru neodchází v důsledku krádeže prezidentské standarty. „Policie ČR je jedním ze tří subjektů, kteří se na bezpečnosti Hradu podílejí a jsme členy pracovní skupiny, která se zpřísněním bezpečnostních pravidel zabývá a připravuje je už několik měsíců,“ uvedl policejní prezident a doplnil, že „střežení vnějšího perimetru Hradu není přímo v gesci Policie ČR. Naše hlídky zareagovaly okamžitě, jakmile zjistily signál, a do několika minut zadržely tři podezřelé. Pokusu o opakovaný incident se navíc podařilo předejít hned od začátku.“

Policie ČR přispěla k bezpečnosti Pražského hradu přibližně před rokem, kdy posílila Útvar pro ochranu prezidenta republiky o několik hlídek.

„Nemůžeme policisty přeskupovat z místa na místo, policie není bezedná nádoba, ochrannou službu jsme doplnili už před několika měsíci policisty z krajských ředitelství. S dalším personálním posílením počítáme pro příští rok, už jsme předložili naši koncepci Rozvoje Policie ČR v letech 2014 – 2020,“ upřesnil policejní prezident.

Petr Dongres spadá do personální pravomoci prvního náměstka policejního prezidenta, který je s celou věcí taktéž seznámen. O personální situaci vedení policejního prezidia diskutuje, útvar bude dočasně řídit Vladimír Mach, současný vedoucí II. odboru Útvaru pro ochranu prezidenta republiky.

Komentáře