Solární panely Foto: sxc.hu

PRAHA / V pátek 13. září 2013 senát schválil platnost novely zákona o obnovitelných zdrojích, který od 1. ledna 2014 ruší vyplácení dotací na podporu zelené elektřiny z nových zdrojů.

Účelem této novely zákona je omezit dopady podpory obnovitelných zdrojů na samotné spotřebitele, průmysl a státní rozpočet. Novela zákona upravuje horní hranici vyplácených dotací maximálně na 495,- Kč za MWh oproti současným 583,- Kč za MWh.

Podpora bude zachována pouze pro větrné a vodní zdroje a pro elektrárny na biomasu uvedené do provozního stavu do 31. prosince 2015, pokud získaly oprávnění k provozu před zahájením platnosti zákona.

Zajímavostí je to, že proti schválení novely byl pouze jediný senátor, 56 senátorů bylo pro.

V současnosti se na podporu obnovitelných zdrojů ročně vyplácí cca. 44 miliard Kč., 11,7 miliard Kč. poskytl státní rozpočet, zbytek pokrývají samotní spotřebitelé.

Autor: ZprávyExtra.cz

Komentáře