Sdílejte
Zdroj: archiv

PRAHA / Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) považuje za velmi závažné narušení soukromí, ke kterému dochází nezákonným prolamováním se do soukromých e-mailových schránek a dalším šířením jakýchkoli částí jejich obsahu. Úřad míní, že plošným šířením ukradené e-mailové pošty jsou média patrně (ne)vědomými pomocníky hackerů.

„Takové jednání je zásahem do ústavně garantovaných práv na zachování soukromí, listovního tajemství a důvěrnosti dopravovaných zpráv. Takto může být spácháno několik trestných činů, např. neoprávněné nakládání s osobními údaji, porušení tajemství dopravovaných zpráv nebo porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, což podléhá pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

Úřad zastává názor, že průlom do soukromí je umocňován, pokud jsou osobní údaje získané z prvotního nelegálního zdroje dále šířeny médii. „Při posuzování každé jednotlivé informace by měla být zohledňována stejně míra veřejného zájmu a zásah do soukromí konkrétních osob. Tento postup může napomoci ke kultivaci a etice veřejné diskuse,“ uvádí ÚOOÚ.

Otázkou obdobného narušení soukromí se Úřad v minulosti opakovaně zabýval. Ve svých správních rozhodnutích konstatoval, že důvěrnost komunikace považuje za důležitou dimenzi práva na soukromí a zásahy do tohoto práva je třeba podrobovat vždy přísné proporcionalitě. Zvažovat, zda nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí dotčených osob, je třeba i v případech, kdy se jedná o veřejně činné osoby (např. i premiéra). Jejich právo na ochranu soukromí je logicky umenšeno veřejným zájmem na obecné informovanosti společnosti.

Úřad pro ochranu osobních údajů zastává názor, že by k výše uvedenému měla média přihlédnout při obdobných situacích v budoucnu, aby se předešlo jakýmkoli úvahám o tom, že plošným zveřejněním (šířením) ukradené e-mailové pošty jsou média patrně (ne)vědomými pomocníky hackerů.

Komentáře