Symboly republiky

PRAHA / U příležitosti státního svátku Dne české státnosti 28. září 2013 otevírá Úřad vlády ČR v Hrzánském paláci v Praze opět pro veřejnost dlouhodobou expozici Symboly republiky: Pilíře české státnosti.

Expozice přibližuje historické kořeny oficiální české státní symboliky, zahrnující velký a malý znak, státní barvy, vlajku, prezidentskou vlajku, státní pečeť a hymnu. Oficiální státní symbolika České republiky je definována ve 14. článku Ústavy z roku 1992. Plní především funkce identifikační a reprezentativní, svým způsobem však také přibližuje jednotlivé etapy z více než tisíciletých dějin státu. Připomíná historickou kontinuitu, návaznost současnosti na úsilí desítek generací předků.

Výstava je určená především pro studenty základních a středních škol a vyučující humanitních předmětů. Prohlídka a podávaný výklad je vhodným rozšířením výuky občanské výchovy, dějepisu či společenských věd.

Expozice je pro veřejnost přístupná každou středu od 9.00 hodin do 14.00 hodin počínaje dnem 25. září 2013.

Prohlídka výstavy je komentovaná, délka prohlídky je cca 40 minut. Vstup je zdarma.

Předchozí rezervace je bezpodmínečně nutná na tel. 224 002 189.

Místo konání

Hrzánský palác
Loretánská 177/9, Praha 1

Komentáře