Karlovy Vary, ilustrační foto. Zdroj: #pxhere.com

Karlovarsko – Zeptali jsme se starostek města Nová Role a obce Velký Luh v Karlovarském kraji, co považují za největší úspěchy končícího funkčního období. Obě za ně označují hlavně investiční akce umožněné získanými dotacemi.

Jiřina Vrábelová, starostka obce Velký Luh.

Jak hodnotíte toto volební období ve funkci starostky? Naplnilo Vaše očekávání?

Poslední volební období 2014-2018 bylo dle mého dost úspěšné a naplnilo naše očekávání. Uspěli jsme s naplánovanými projekty, které byly pro naši obec zásadní.

Co se Vám ve vedení obce podařilo?

Šlo o mé třetí funkční období. Po dlouhých osmi letech pokusů o dotaci na kanalizaci a čistírnu odpadních vod v obci se nám ji podařilo zrealizovat prostřednictvím dotace ze Státního fondu životního prostředí a provozovat dle podmínek dotace. Tak velkou investiční akci obec nikdy nerealizovala.

Další úspěšnou akcí, před koncem tohoto volebního období, je v současné době realizace dlouho připravovaného projektu „Společná stezka pro chodce a cyklisty Velký Luh“. Ta zajistí bezpečný pohyb občanů podél rušné hlavní komunikace v obci. Opět se nám podařilo získat dotaci v rámci IROP CLLD MAS 21. Připravenou projektovou dokumentaci jsme také pořídili z dotace prostřednictvím DSO Kamenné vrchy v roce 2012. Jsme rádi, že nezůstala připravená jen v „šuplíku“ a že je i realizujeme.

Za velký úspěch ve spolupráci se SŽDC považuji vydané stavební povolení na novou železniční zastávku přímo v intravilánu obce. Lidé tak nebudou muset docházet na vzdálené nádraží téměř mimo obec cca 800 m po nebezpečné hlavní komunikaci. Realizace je naplánovaná ze strany SŽDC na jaro příštího roku. Po dlouhém vyjednávání  se realizace konečně blíží.

Čeho byste v práci pro svou obec ještě chtěla dosáhnout?

Vzhledem k tomu, že  je obec už i odkanalizovaná, rádi bychom upravili stávající povrchy místních komunikací na asfaltové. Vzhledem k rozpočtu opět se budeme snažit o získání dotací.

Jitka Pokorná, starostka města Nová Role.

Jak hodnotíte toto volební období ve funkci starostky? Naplnilo Vaše očekávání?

Toto volební období bylo jedním z nejúspěšnější v historii města a obce Mezirolí. Všechny plánované investiční akce se nám podařilo zdárně dokončit. Byla naplněna všechna moje očekávání a přání. Nyní stojíme na prahu nových projektů, které bychom rádi realizovali v nadcházejícím volebním období.

Co se Vám ve vedení města podařilo?

Největší investiční akcí bylo vybudování páteřní komunikace v obci Mezirolí za téměř 50 miliónů korun, na kterou jsme čerpali dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Dále proběhla rekonstrukce budovy městského úřadu, kde mimo jiné vzniklo zázemí pro Dům dětí, Knihovnu, Junáka a ZUŠ. Také na tuto investiční akci jsme čerpali dotaci z ROP.

Čeho byste v práci pro své město ještě chtěla dosáhnout?

Prioritou pro další volební období bude obchvat k průmyslové zóně a výstavba nájemních bytů.

 Martin Plesný,
(-red.)

Komentáře