Sdílejte
European Society for Medical Oncology - Evropská společnost pro lékařskou onkologii) Autor: Protext (CTK)

Lugano (Švýcarsko) /Brusel (Belgie) – CAREFOR vyzývá EU, aby podpořila nezávislý akademický výzkum. Tři přední evropské organizace v boji proti rakovině vyzvaly Evropskou unii, aby neodkladně zvýšila podporu nezávislého akademického výzkumu pro pacienty s nádorovým onemocněním. 

„Nezávislý akademický výzkum je ohrožen nedostatkem peněz a nedostatečným legislativním rámcem,“ řekl Rolf Stahel, bývalý prezident ESMO (European Society for Medical Oncology – Evropská společnost pro lékařskou onkologii) a spoluzakladatel organizace CAREFOR. „Těsná spolupráce s institucemi v rámci Evropské unie nám umožňuje podílet se na vytvoření efektivního legislativního rámce a uplatňovat naší vizi stát se tím nejlepším místem pro výzkum a inovace ve prospěch pacientů trpících nádorovým onemocněním,“ dodává.

Hlavní oblasti, kde může akademický výzkum přinést podstatné výhody, jsou personalizovaná medicína, inovace cílené na pacienta a výzkum vzácných forem rakoviny.

„Hlavními problémy, k jejichž řešení Evropskou unii vyzýváme, jsou: klinická hodnocení a předpisy na ochranu osobních údajů a jejich uvedení do praxe; potřeba financování nezávislého výzkumu a důležitost podpory spolupráce v akademickém prostředí,“ vysvětluje Stahel. „Vyzýváme také k vytvoření společné databáze pro celou EU, která by shromažďovala informace o všech klinických hodnoceních probíhajících v rámci celé Evropy.“

Ostatní zásadní body uváděné ve výzvě organizace CAREFOR, jsou: finanční dostupnost péče pro pacienty s nádorovým onemocněním, potřeba nezávislých, spolupracujících a kvalitních biologických bank, přijetí nových metodik pro pořizování, uchovávání, používání a ochranu osobních údajů pacientů v elektronické podobě.

ESMO je přední profesní organizace v oblasti klinické onkologie, s více než 16 tisíci členy z řad odborníků na onkologii, ze 130 zemí světa.

„Akademický a nezávislý výzkum pomáhá šetřit čas, snižovat náklady a urychlovat vývoj komerčně dostupných léčiv a také usnadňuje pacientům přístup k léčbě,“ uzavírá Stahel.

CAREFOR (Clinical Academic Cancer Research Forum – Fórum pro akademický a klinický výzkum rakoviny) je společná iniciativa organizací EACR [ http://www.eacr.org], EORTC [http://www.eortc.org] a ESMO [http://www.esmo.org ].

Skupina AUVA veřejně vyzvala Andreje Babiše

Otevřený dopis Asociace jazykových škol ministrovi školství: Skutečně chcete konec levných učitelů?

Autor/Zdroj:
ESMO Press Office,
Redakce „ZE“

Komentáře