Ilustrační foto

Izrael – Bilanční pracovní návštěvu v Izraeli zahájil ministr kultury Daniel Herman setkáním s resortní kolegyní, izraelskou ministryní kultury Miri Regev. 

Na společném jednání oba ministři  podepsali Dohodu o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael. Účelem této Dohody je vytvořit rámec pro podporu filmové koprodukce  mezi oběma zeměmi, což výrazně napomůže při evropské a světové distribuci českých a izraelských filmů. „Dohoda tak přispěje k podoře dalšího rozvoje kulturních a technologických vazeb mezi oběma zeměmi a k zintenzivnění distribuce v oblasti filmu, televize a nových médií. Dohoda se také stane nástrojem na podporu umělecké spolupráce a bude uzavřena z důvodu uměleckého a finančního. Existence Dohody umožní nastavení jasných pravidel financování společně připravovaných projektů,“ uvedl   v izraelském Knesetu ministr Herman. Podpisu smlouvy se zúčastnili i zástupci Israel Film Fund a ředitelka českého Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.

 

Dalším bodem setkání ministra Hermana s ministryní kultury Miri Regev bylo i zhodnocení stavu a intenzity česko-izraelských kulturních výměn zejména v kontextu množství akcí, které jsou na území obou států realizovány. Česká kultura byla zastoupena v Izraeli v loňském roce na cca 50 akcích, izraelská kultura je do České republiky dovážena především prostřednictvím Velvyslanectví Státu Izrael; bylo tak uskutečněno více než 100 projektů. V letošním roce šlo například o mimořádně úspěšné vystoupení tanečního souboru Kibbutz Contemporary Dance Company na festivalu Divadelní svět Brno či o první ročník festivalu izraelských filmů Kolnoa, který se uskutečnil v Praze v Kině Pilotů.

t/r

Komentáře