Sok z Kambodži, kterou léčí MAGNA v rámci HIV/AIDS programu, se svým synem Kinem. Foto: Martin Bandžák

Česko (Svět)  – Podleposledních informací Světové zdravotnické organizace (World Health Organization)v roce 2017 žilo na celém světě přibližně 36,9 milionů lidí nakažených virem HIV.

Více, než dvětřetiny z nich v subsaharské Africe. V nejvíce zasažených zemích je viremnakažen každý třetí dospělý. Každý den se podle WHO na světě v loňském roce nakazilo5 000 lidí. Humanitární organizace MAGNA léčí HIV nakažené v nejvíce ohroženýchčástech světa, již od roku 2002.

Na dnešní datum připadá Světový den boje proti AIDS. Humanitární zdravotnická organizace MAGNA, kterou fotograf Martin Bandžákzaložil a řídí společně s psycholožkou Denisou Augustínovou, jižv roce 2002 jako jedna z prvních organizací začala léčit pacienty sHIV, a pomáhá tak zastavit epidemii HIV/AIDS v Kambodži. Dětským pacientůmzajistila život zachraňující antiretrovirální léky (ARV) a přístup ke kvalitníléčbě. Následně HIV/AIDS programy rozšířila do dalších kriticky postiženýchzemí, například Vietnamu, Keni, Konga a Nikaraguy.

Na fotografii, kterou pořídil Martin Bandžák, je Sok, která vstoupila do MAGNA HIV/AIDS programu v Kambodži, brzy nato se jí narodil syn Kin. „Dnes jsou mu už 3 měsíce a je zcela zdravý. Přenos viru HIV z matky na dítě se nám daří zastavit až v 98 % případů,“ uvádí jak důležité je monitorovat léčené pacienty Denisa Augustínová, zakladatelka a ředitelka operační sekce MAGNA, která se problematice a léčbě HIV věnuje od roku 2002.  A doplňuje „Náš HIV/AIDS program je nyní zaměřen hlavně na děti a dospívající mládež a prevenci přenosu viru z matky na dítě“.

MAGNA v Kambodži léčí a poskytuje péči přes 3 000 dětía mladých, žijícím s virem HIV. „V zemivšak tímto onemocněním trpí více než 70 tisíc lidí. Nejohroženější skupinutvoří mladí lidé – teenageři. Jsou ve věku, kdy bojují se vším a všemi, navícjsou často sirotky a žijí v těžkých životních podmínkách“, dodává Denisa Augustínová. Drtivá většina dětí žijícíchs virem HIV se nakazilo od své matky v průběhu těhotenství, porodu nebokojení. A přitom prevence přenosu viru z matky na dítě pomocí léčbyARV může snížit přenos na méně než 2 %.

„Nákladyna léky jsou nyní levnější než kdykoliv předtím. Je ale stále třeba vynaložitúsilí na kvalitní léčbu, která nakaženým umožní žít delší a zdravějšíživot.“, doplňuje ještě Denisa Augustínová.

ZDRAVÍ & MEDICÍNA

Světový den boje proti AIDS je celosvětově významnýden, vyhlášený Světovou zdravotnickouorganizací (WHO) jako příležitost k osvětě otomto smrtelném onemocnění.  Rovněž slouží k demonstraci podporylidem žijícím s HIV i uctění památky jeho obětí. Poprvé byl celosvětověvyhlášen v roce 1988 a letos takslaví 30 výročí. V roce 1996 vznikl program OSN pro boj proti HIV a AIDSa převzal organizaci a propagaci Světového dne boje proti AIDS. Mezinárodnímsymbolem boje proti AIDS a vyjádřením solidarity a spoluúčasti s lidminakaženými virem HIV je od roku 1991 červená stužka. Je použita přímo v loguSvětového programu boje proti AIDS i českého Národního boje proti AIDS. 

Denisa Augustínová, zakladatelka humanitární organizace MAGNA (40)

Narodila se v Bratislavě, kde vystudovala sociální práci a psychologii na Komenského univerzitě. V roce 1999 se seznámila s fotografem Martinem Bandžákem, o dva roky později založili humanitární organizaci MAGNA, která má pobočku i v Česku. Organizovala a osobně se zúčastnila většiny misí MAGNA ve světě včetně Haiti, Jižním Sudánu, Kongu, Filipín, Nepálu, Libanonu, Iráku a pod. V terénu tráví 11 měsíců z roku. Jako operační ředitelka koordinuje humanitární projekty na třech kontinentech, do kterých je v terénu zapojeno více než 1000 pracovníků. V roce 2007 vystoupila jako „Architect of the Future“ na konferenci Waldzell, kde představila svou vizi léčby akutní podvýživy ve světě. V roce 2016 byla nominována na cenu Slovenka roku v kategorii Filantropie. Pravidelně vystupuje na odborných fórech a konferencích. Snaží se vysvětlovat lidem způsob, jakým organizace MAGNA pracuje a pomáhá. Nejčastěji vysvětluje, kde a proč organizace MAGNA zasahuje, jak určuje, proč to bude zrovna na daném místě a jak pomoc funguje. 

DenisaAugustinová cestuje po světě a zachraňuje africké děti strádající hladem,pomáhá obětem sexuálního násilí ve válečných zónách i traumatizovaným školákům,kteří se skrývají v uprchlických táborech v Libanonu. Jako šéfka organizace,která v patnácti zemích světa poskytuje zdravotní a psychosociálnípomoc, žije hlavně prací. „Mým úkolem je řídit projekty, být na místě akoordinovat našich tisíc spolupracovníků. Neustále se také snažím působit i vterénu, aby se nestalo, že věci rozhoduju od stolu. Takže mám jednou africkédny, pak syrské dny, irácké dny...“ Do toho se střídá s partnerem,s nímž před 17 lety MAGNA založila, v péči o dcery, desetiletou Zarua čtyřletou Ambru, které žijí většinu času v Kambodži a s rodičiobčas cestují do míst, kde MAGNA pomáhá.

„Tahle práce mi dává víc, než dávám já jí. Pomoc druhému je největším darem, který dáváme sami sobě“, připomíná nám spoluzakladatelka humanitární organizace MAGNA.

Lucie Benešová,
(-red.)

BEZ KOMENTÁŘE