ČESKO / Energetické štítky na chladničkách, myčkách a dalších elektrospotřebičích jsou dnes již samozřejmostí. Od září 2015 budou povinnou výbavou také pro plynové, olejové a elektrické kotle, tepelná čerpadla a ohřívače vody.

Energetické štítky znají spotřebitelé již z prodeje bílé techniky. Pračky nebo třeba chladničky jsou označovány štítky již od roku 2001. Štítek má za úkol jednoduchým způsobem informovat koncového zákazníka o nejdůležitějších vlastnostech příslušného výrobku a umožnit snadné porovnání mezi výrobky různých výrobců. Nejvýraznějším údajem štítku je třída energetické účinnosti. Spíše než konkrétním číselným údajem, je třída reprezentována písmenem a barevným pruhem, což výrazně zjednodušuje orientaci mezi větším počtem údajů.

Štítky od září 2015 pro kotle a ohřívače

Od září 2015 energetické štítky také pro plynové, olejové a elektrické kotle, tepelná čerpadla a ohřívače vody se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW včetně, kogenerační jednotky s maximální elektrickou kapacitou nižší než 50 kW a zásobníky teplé vody s objemem do 500 l včetně.

Jak již známe z osttaního zboží, štítky budou muset být nalepeny na výrobky vystavené v prodejnách a energetickou třídu bude nutno uvádět v reklamách, prospektech a cenových nabídkách určených koncovým zákazníkům.

Výrobky, které nesplní požadavek minimální účinnosti, nebude možné nadále uvádět na trh EU. To znamená, že výrobky naskladněné u velkoobchodů, maloprodejců či montážních firem bude možné i po 26. 9. 2015 prodat, ale výrobci nebo dovozci již tyto výrobky dodávat nesmí.

Vzávisloti k požadavkům směrnice ErP nebude od 26.9.2015 možné uvádět na trh následující výrobky:

  • Nekondenzační plynové kotle s výjimkou kotlů B1, (B1 = komínové kotle ≤ 10 kW pouze pro topení a komínové kotle ≤ 30kW pro ohřev TUV a topení)
  • Kotle B1 pak nesplní požadavek ErP 26.9.2018, pokud emise NOx převýší 56 mg/kWh
  • Nekondenzační olejové kotle
Komentáře