Na snímku Martina Šochmanová z ČAS. Foto: Česká asociace sester

Praha – Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR v pátek 17. srpna 2018 vyhlásil z důvodu nedodržení slibu plošného desetiprocentního nárůstu platů stávkovou pohotovost. Podle České asociace sester ale stávková pohotovost není krokem, který situaci efektivně vyřeší.  Hlavní prioritou je podle ČAS udržet současný trend, kdy platy zdravotnického personálu v posledních letech pravidelně rosto

Česká asociace sester opakovaně upozorňuje, že nedostatek sester i dalších zdravotníků je způsoben zejména jejich dlouhodobým přetěžováním v neuspokojivých pracovních podmínkách s neadekvátním platovým ohodnocením. Tvrzení o kritickém nedostatku personálu, který ovlivňuje bezpečnost a kvalitu práce, je podle asociace pravdivé.

Úbytek sester je potřeba zastavit okamžitým zatraktivněním profese sestry a dalších zdravotnických profesí jak pro absolventy, tak i pro zkušené sestry, které svůj obor již opustily, nebo o tom vážně uvažují. ČAS oceňuje dosavadní snahy ministerstva zdravotnictví a dalších zodpovědných subjektů o stabilizaci této situace, nicméně je třeba přiznat, že ne všechny byly dosud úspěšné. Příkladem takového sporného kroku je podle ČAS snížení požadavků na kvalifikační vzdělání sestry (tzv. 4+1, tj. čtyři roky studia na střední škole a jeden rok na vyšší či vysoké zdravotnické škole). Problém je, že vyšší zdravotnické školy zatím většinou tento program neotevřely, a tudíž není zajištěn brzký přísun vyššího počtu motivovaných a kvalitně vzdělaných absolventů do českého zdravotnictví,“ říká Martina Šochmanová, prezidentka ČAS.

Podle Martiny Šochmanové je dalším stěžejním problémem nadměrná zátěž sester i dalších zdravotníků. Pacientů závislých na pomoci druhých je příliš mnoho a sestry nemohou kvalitně uspokojit všechny jejich potřeby. Asociace doporučuje vypracovat z dostupných dat přehled počtu pacientů s jejich stupněm závislosti na jednu sestru ve směně v různých zařízeních a jednotkách, a na základě zpracovaných údajů pak nadměrnou pracovní zátěž řešit.

Podle ČAS, totiž ani samotné zvýšení platu nezajistí dostatek personálu: „Je potřeba upravit současné náročné pracovní podmínky a zajistit zdravotníkům rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Sestry a další zdravotníci si nyní kompenzují svůj nižší příjem druhým pracovním úvazkem, případně nadměrnými přesčasy, což je ve směnném provozu velmi vyčerpávající. Strategičtější je tedy vytrvat v úsilí o férové zvyšování základních složek platů zdravotníků, neboť tyto profese jsou pro společnost zásadní,“ dodává Šochmanová.


DOPORUČUJEME: Třebíčská nemocnice zve na Den otevřených dveří a prevence
V sobotu 8. září se koná od 10 do 16 hodin v třebíčské nemocnici Den otevřených dveří a prevence pro širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý program, který připravila nejen nemocnice, ale také hasiči, policie a zdravotnická záchranná služba. Vhod jistě přijde i odpočinková zóna a vyzkoušení si elektromobilu. 

Za efektivní jednání považuje Česká asociace sester hlavně snahu o společné nalézání možných řešení a jejich včasnou a správnou implementaci. Zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče v ČR je při současném nedostatku zdravotníků absolutní prioritou a je nutné řešit ho systematicky. Hlavní role odborů a zřizovatelů pak spočívá v jednání s nemocnicemi, ve kterých nedochází k řešení výše zmíněných problémů. ČAS pevně věří, že se situaci podaří vyřešit ve střednědobém horizontu a ke stávce, která je krajním krokem, nakonec nedojde.

Mgr. Kateřina Jíchová,
CAS, (red.)

Komentáře