Na snímku Bc. Dagmar Žitníková a PhDr. Martina Šochmanová, MBA. Foto: České asociace sester

Praha  – V sobotu 14. dubna 2018 se v Brně uskutečnil Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů České asociace sester. V rámci tohoto jednání představitelé České asociace sester (ČAS) a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP ČR) vydali společné prohlášení o spolupráci.

Cílem společného prohlášení je především sjednotit kroky obou institucí v úsilí o zajištění dobrých platových a pracovních podmínek všech zdravotnických pracovníků v systému zdravotních služeb ČR. Obě instituce budou dle dohody vzájemně sdílet informace o problémech nelékařských zdravotnických profesí a mimo jiné budou například i apelovat na vládu, aby dodržela svůj slib o navýšení tarifních a mzdových tabulek od 1. 1. 2019.

Společné prohlášení podepsaly zástupkyně obou institucí, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, a Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.


Lékárníci: Cukrovka je daň za náš pohodlný životní styl. Pojďme to změnit!


Mgr. Kateřina Jíchová,
(red.)*

BEZ KOMENTÁŘE