ČESKO / Na některých úsecích dálnic bude v dohledné době možné zvýšit nejvyšší povolenou rychlost až na 150 km/h a na vybraných silnicích první třídy by se mohla rychlost zvýšit z 90 na 110 km/h. Schválila to ve čtvrtek 29. dubna Sněmovna v novele zákona o pozemních komunikacích. Mělo by se jednat hlavně o nově vystavěné či zmodernizované části dálnic, které bude muset schválit ministerstvo dopravy. To se však k rychlejším dálnicím staví prozatím negativně.

Zvýšení povolené rychlosti na silnicích a dálnicích obsahuje schválený pozměňovací návrh poslance ODS Ivana Adamce. „Neznamená to automatické zvýšení, je to pouze možnost,“ komentuje Ivan Adamec. Zvýšení rychlosti by mělo být možné povolit pouze za dobrého počasí a nízké intenzity dopravy na úsecích s kvalitním povrchem. Signalizovat by jej měly elektronické značky. Jako příklad vhodných úseků uvedl Adamec dálnici D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou nebo mezi Vyškovem a Kroměříží.

Zvýšení rychlosti by vždy muselo povolit ministerstvo dopravy, které se však k návrhu stavělo odmítavě. Ministr Dan Ťok (nestraník za ANO) zdůrazňoval, že dálnice jsou projektovány na rychlost 130 km/h nebo že by bylo nutné prodloužit připojovací pruhy. „Myslím si, že nedáváme dobrý precedent. Chtěli jsme zvýšit o 20 kilometrů rychlost na komunikacích první třídy, naším záměrem nebylo zvýšit rychlost na dálnicích na 150 kilometrů a doufám, že se to ve velké míře nerozvine,“ prohlásil ministr.

Pro motoristy je také důležité rozdělení silnic první třídy na dvě kategorie. V úsecích, které jsou směrově oddělené, by zákon umožnil krajům povolit zvýšení rychlosti na 110 km/h. U silnic, kde mezi směrovými pruhy nejsou svodidla nebo jiný zádržný systém, bude ponechána maximální rychlost 90 km/h.

Například by tedy měla zrychlit pardubicko-hradecká silnice nebo komunikace spojující Liberec s Bílým Kostelem nad Nisou. Zrychlení podpořil už dříve i ředitel dopravní policie Tomáš Lerch: „Na komunikacích, které jsou směrově oddělené, mají de facto veškeré prvky dálnice, nepovažujeme zrychlení na 110 km/h za nebezpečné.“

Komentáře