Sdílejte
Ilustrační snámek bankovek. Autor: Pixabay

Praha  – Vedení společnosti Via Chem Group a.s. na četné dotazy z médií potvrzuje, že společnost 30. května předložila na schůzi věřitelského výboru aktualizovaný reorganizační plán. Pokud bude věřiteli schválen, můžeme být svědky z hlediska věřitelů nejúspěšnější reorganizace v dějinách insolvenčních řízení na území České republiky.

Do komplikovaného a již více než tři roky trvajícího insolvenčního řízení společnosti Via Chem Group vstoupil nový klíčový prvek: možnost vyřešit insolvenci vstupem silného finančního partnera, společnosti AB-CREDIT ze skupiny Kaprain českého finančníka Karla Pražáka. S jeho přispěním může být insolvence uzavřena významným uspokojením nároků všech věřitelů. Mimořádně důležitým druhotným efektem reorganizačního plánu je pak zajištění akcionářské stability, a tím i dalšího rozvoje a využití ekonomického potenciálu průmyslového podniku Spolchemie, jehož je Via Chem Group největším akcionářem.

„Zástupci AB-CREDITU informovali insolvenčního správce a věřitelský výbor o připravenosti této společnosti poskytnout společnosti Via Chem Group dostatečné financování, které zajistí proveditelnost navrženého reorganizačního plánu, stabilizaci společnosti Via Chem Group i jedno z nejvyšších procentuálních uspokojení věřitelů v reorganizacích realizovaných v České republice,“ shrnuje prezentaci plánu právní zástupce Via Chem Group Michal Strnad.

AB-CREDIT nabídl společnosti Via Chem Group nejen půjčku ve výši několika stovek milionů korun, ale také odkup pohledávky za společností Spolchemie o nominální hodnotě přesahující 250 milionů korun. Via Chem Group tyto prostředky využije k vypořádání závazků vůči svým věřitelům.

Věřitelé by si v případě schválení tohoto reorganizačního plánu mohli vybrat ze dvou možných variant uspokojení svých pohledávek, a to buď kapitalizací 50 % jejich nominální hodnoty, a tedy získáním odpovídajícího akcionářského podílu ve vlastnické struktuře společnosti, anebo okamžitým vyplacením pohledávek ve výši 50 % jejich nominální hodnoty.

„Nabídku vnímám velmi pozitivně a pevně věřím, že ji věřitelé přijmou a otevřou tak cestu k vyřešení insolvence,“ hodnotí obsah reorganizačního plánu Strnad.

O přijetí reorganizačního plánu budou nyní rozhodovat věřitelé. Závěrečné slovo při jeho schvalování bude mít samozřejmě v souladu s insolvenčním zákonem soud.

PSALI JSME TAKÉ: FINANCE: Energetická kancelář šetří domácnostem peníze

Autor: redakce

Komentáře