Peníze (Ilustrační snímek) Zdroj: archiv

PRAHA / Blíží se Vánoce a to je období, kdy řada spotřebitelů uvažuje o spotřebitelském úvěru. Každý by však měl předem dobře zvážit, zda je půjčka skutečně nezbytná a odpovědně si vybrat od koho si peníze půjčí. Jak vyplývá ze stížností spotřebitelů, které Česká obchodní inspekce v posledních týdnech přijala, rizikem je sjednávat spotřebitelský úvěr se zprostředkovatelem.

Tito spotřebitelé uhradili na základě požadavku zprostředkovatelů odměny za zprostředkování půjčky předem, avšak zprostředkovatelé poté, co peníze dostali, už nereagovali a žádnou půjčku nevyřídili. Zprostředkovatelské subjekty, s nimiž Česká obchodní inspekce vede řízení pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru, však často nekomunikují ani s inspektory nebo jsou nedohledatelné. „Doporučuji spotřebitelům, kteří považují půjčku za jediné východisko ze svých finančních problémů, aby smlouvu uzavřeli přímo s poskytovatelem úvěru a nikoliv se zprostředkovatelem, a hlavně aby neplatili nic předem. Zprostředkovatel má právo na odměnu až poté, kdy spotřebitele písemně informuje o tom, kolik věřitelů oslovil a s jakým výsledkem,“ říká Jan Štěpánek, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Praze.

Ve 3. čtvrtletí 2015 se na inspektorát České obchodní inspekce s působností pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu obraceli spotřebitelé s podáními na zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, s nimiž uzavřeli příkazní smlouvy s předmětem poskytnutí služeb, směřujících k možnosti uzavřít s třetí osobou (věřitelem) smlouvu o spotřebitelském úvěru, a to za odměnu.

Tito zprostředkovatelé však v rozporu s ustanovením zákona o spotřebitelském úvěru (§ 17, odst. 2 zák. č. 145/2010 Sb.), požadovali, aby spotřebitelé odměnu za zprostředkování úvěru uhradili ihned, ještě před sdělením výsledku své zprostředkovatelské činnosti a před vyjádřením věřitelů, které oslovili. Když však spotřebitelé požadované částky uhradili, zprostředkovatelé se odmlčeli a nereagovali na žádné výzvy. Spotřebitelé tedy kromě toho, že nezískali požadovaný úvěr, navíc ještě přišli o další peníze, které si v některých případech na zaplacení odměny zprostředkovateli půjčili!

Zprostředkovatelé, s nimiž na základě podání spotřebitelů zahájil inspektorát ČOI se sídlem v Praze kontroly, neposkytují součinnost a s dozorovým orgánem nekomunikují! Na adresách, kde mají hlášena sídla, se nikdo nevyskytuje a na telefony nikdo nereaguje. Kromě České obchodní inspekce se poškození spotřebitelé obrátili s podáními i na Policii ČR. Ta však tyto případy odložila s tím, že nebyl prokázán podvod.

Česká obchodní inspekce proto spotřebitelům doporučuje, aby se zprostředkovateli, kteří po nich žádají odměnu za zprostředkování úvěru předem, aniž by kohokoliv z věřitelů oslovili a o výsledku spotřebitele řádně informovali, jakékoliv další jednání ukončili a nic jim neplatili.

Má-li spotřebitel platit zprostředkovateli spotřebitelského úvěru za jeho služby odměnu, zprostředkovatel nesmí požadovat zaplacení odměny dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil. § 17, odst. 2. Smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, musí být mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem uzavřena písemně a musí obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy podle § 17b. Má-li odměnu zprostředkovatele platit spotřebitel, musí být odměna v této smlouvě dohodnuta. § 17a, odst. 1. Ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Komentáře