(Ilustrační snímek) Zdroj: PIXABAY

PRAHA / „Zvyšování závislosti na dovozu je alarmující. Situaci je zapotřebí okamžitě řešit. Potravinová soběstačnost v základních komoditách následovaná zpracováním a výrobou potravin je otázkou naší bezpečnosti vůbec. Má to vliv i na zdraví občanů, kteří jsou tak stále více nuceni konzumovat potravinový odpad z celé Evropy“, řekl na úvod další odborné debaty o českém zemědělství poslanec Pavel Šrámek a přivítal všechny přítomné zemědělce, potravináře a vůbec všechny, kterým leží na srdci osud českého zemědělství a potravinářství.

Debata na půdě Poslanecké sněmovny se ve třetím březnovém víkendu vedla tentokrát nad tématem potravinové soběstačnosti České republiky.

„Je naprosto zásadní si uvědomit, že spotřeba potravin je přímo úměrná také chování spotřebitelů. Někdo chce mít potravin jednoho druhu méně a jiných více,“ začal svoji prezentaci Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. „Musíme dělat vše proto, abychom byli soběstační, podporovali české výrobce a motivovali české spotřebitele kupovat české zboží“, přitakával poslanec Šrámek, který debatu zároveň moderoval a předal slovo prezidentovi Potravinářské komory ČR. „Míra dovozu se se vstupem do EU začala razantně zvyšovat téměř o 600 %, přitom je zajímavé, že jsme i za těchto podmínek dokázali udržet míru soběstačnosti na 83%,“ uvedl Toman a upozornil na zásadní problém nárůstu dovozu levného masa z evropských zemí, často za dumpingové ceny. Potravinové závislosti podle něj nepřispívá ani DPH u potravin, které je nejvyšší v Evropě a způsobuje tak pokles odbytu domácích potravin.

„V obilovinách máme úplnou soběstačnost. Vývoz tvoří 99% do zemí EU, nejvíce pak do sousedních zemí. V ovoci pak soběstačnost nepřesahuje 60% a v zelenině nedosahuje ani 50%,“ zhodnotil přesná data zástupce MZE, Jiří Šír, náměstek pro komodity. „Je potřeba mít kvalitní suroviny, vyrábět kvalitní potraviny a následně na ně také upozorňovat veřejnost.To pak může zásadním způsobem ovlivnit chování českých spotřebitelů“, zhodnotil priority předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík. Tomu souhlasně přitakával i předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. „Jen přes spotřebitele lze uspět na trhu. To si musíme všichni uvědomit“, řekl.Všichni diskutující se shodli, že s podporou většího uplatnění domácí zemědělské a potravinářské produkce na našem trhu nelze než souhlasit. „Je to ale proces, který máme v rukou my sami, nastavit naše systémy tak, aby podporovali ty, kteří něco vyrábí, a ne ty, kteří moc nedělají a jen berou dotace a hrají si na zemědělce či potravináře. Je samozřejmě důležité i chování spotřebitelů, zacíleným marketingem k tomu, aby si Češi uvědomili, že dovozové potraviny jsou často jen potravinovým odpadem v zemích, odkud se dovážejí a nízká cena znamená i nízkou kvalitu“, uzavřel debatu Šrámek.

Komentáře